Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mae Colwyn Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mae Colwyn Cymru

Perks Testogen: Cynyddu heb lawer o fraster màs meinwe cyhyrau Mwy o gryfder ac yn aros pŵer Gwella cyhyrau tôn màs Dileu braster corff ychwanegol Helpu i ddatblygu pŵer Cynyddu ffocws Gwella st

Last Updated on

Perks Testogen:

Testogen - Y testosteron Gorau Booster o 2016 - Prynu Testogen - Cryfder Testosteron Asiant ym Mae Colwyn Cymru

 • Cynyddu màs meinwe cyhyrau heb lawer o fraster
 • Mwy o cryfder a phŵer yn aros
 • Gwella cyhyrau tôn màs
 • Cael gwared ar fraster yn y corff ychwanegol
 • Helpu i ddatblygu ffocws
 • pŵer cynyddol
 • Gwella cyflwr meddwl

prynu yn awr »

Bydd Corff adeilad yn ddim mwy yn rhoi oriau niferus yn y bôn yn yn y gampfa. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mae Colwyn Nghymru. Yn ddiweddar peilio ar màs meinwe cyhyrau bellach yn fwy o ffordd o fyw o’i gymharu â rhyw fath o ymarfer corff, gyda bargeinion gwych o weithwyr proffesiynol yn dweud bod eu canlyniadau diwedd yn dod o gymysgedd o 70% cynllun deiet a 30% yn gweithio allan.

Beth yw TestoGen?

Gan fod y gwarantau cyflenwr, Testogen cynnwys amrywiaeth o gyd-naturiol gynhwysion egnïol sydd wedi cael eu gwirio i gynorthwyo gwella defnydd y corff o testosterone rhad ac am ddim ac yn hysbysebu cynhyrchu pob-naturiol testosterone mewn unrhyw ffordd oedran. Mae ychydig o gynhwysion gweithredol rhain yn asidau amino sy’n cymell gweithgynhyrchu hormonaidd, er bod rhai yn cael eu essences perlysiau, fitaminau, neu maetholion sy’n cynorthwyo eich bod yn cymryd llawer gwell budd y testosterone yr ydych ar hyn o bryd gael.

gynhwysion TestoGen cynnwys:

 • D-asbartig Asid (DAA)
 • ffenigrig
 • ginseng dyfyniad
 • seleniwm,
 • Fitamin B a D,
 • Tribulus terrestris
 • sinc Gluconate

Prynu Testogen - Asiant Cryfder Testosterone ym Mae Colwyn Cymru

D-asbartig Asid – Mae hyn yn y cynhwysyn ganolog TestoGen ac am factor– da gan ei fod yn gweithio! Pan fydd dyn yn cymryd D-asbartig Asid mae’n symbylu’r gweithgynhyrchu o rywbeth a elwir yn hormon Luteinizing (LH). Mae’r hormon LH yn hyrwyddo cynhyrchu testosterone rhad ac am ddim! D-asbartig Asid yn hanfodol ar gyfer y swyddogaeth y mae’n ei chwarae mewn corff dyn drwy wella lefelau pŵer, libido, dygnwch, ac strength– gyd yn syth ymwneud â’r ffordd y mae’n codi raddau o testosterone rhad ac am ddim!

Tribulus terrestris – Planhigyn ble mae’n ffrwythau, dail, a tharddiad wedi cael eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth eang o amcanion meddygol ledled y byd. Ar gyfer dynion, mae’n cael ei fwyaf yn gwneud defnydd o aml i roi hwb i libido a byddwch yn gweld cynhwysyn actif hyn mewn llawer o atchwanegiadau atgyfnerthu testosterone naturiol. Mae’n cael ei ddefnyddio yn yr un modd fel atodiad i ddelio gyda galon a materion perthnasol cylchredol, sy’n cynnwys pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel. Un pwynt i’w nodi yw bod rhai eitemau atgyfnerthu testosterone cael Tribulus wrth i’w un a dim ond cynhwysyn. Rwyf hyd yn oed gwerthuso un ar y safle hwn fod gan dim ond 45 mg o Tribulus fel cynhwysyn gweithredol sengl. Mae gan TestoGen enfawr 300 mg o Tribulus ac nid yw’n hefyd cydran sylfaenol yr eitem. Unwaith eto, yr un peth a osodwyd yn fwyaf aml ar draws yr astudiaethau clinigol Rwyf adolygiad oedd bod gan Tribulus dylanwad bendant gadarnhaol ar hybu libido. Felly, ar gyfer fantais fod ei ben ei hun, yn ogystal â’r ffaith eich bod yn cael budd-daliadau ychwanegol ag ef ar gyfer y galon, cylchrediad y gwaed, pwysedd gwaed uchel a phryderon colesterol uchel, yr wyf wrth fy modd yn cael Tribulus terrestris yn y cynhwysion.

Testogen cwpon cod 10%: [NO_COUPON]

Ffenigrig – Mae perlysiau i gyd-naturiol gwych sydd wedi cael ei datgelu i godi cryfder, gwella stamina a bywiogrwydd, gwella ysfa rywiol gwrywaidd a sefydlogi graddau testosterone. Nid yn unig mae ffenigrig cynyddu cynnwrf sy’n gysylltiedig â rhyw, fodd bynnag, ei fod yn ychwanegol yn rhoi hwb effeithiolrwydd orgasms.

Panax Ginseng – ginseng Panax yn hybu libido a chymhorthion mewn erections solet. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwella stamina corfforol, dygnwch, lefelau egni, a ffocws. Mae’n un modd gynhwysyn nodweddiadol o ran gwella dasg Ocsid nitrig yn y corff. Yn gyffredinol gynhwysyn ardderchog i hogi chi corfforol a meddyliol.

Sinc Gluconate – Dod o hyd i fod yn ddibynadwy iawn wrth gymell y corff gwrywaidd i roi hwb i weithgynhyrchu o destosteron. Mae mewn gwirionedd wedi yn hytrach detholiad o fanteision iechyd ac mae’n cael ei alw’n gyffredin affrodisaidd, yn ogystal mae’n cynorthwyo cynnal eich sberm yn iach a chytbwys. Mae ‘ffactor maent yn dweud wystrys amrwd yn affrodisaidd, ac mae’n oherwydd eu bod yn eithriadol o uchel yn Sinc! Sinc yn ychwanegol yn cynhwysyn gweithredol yn hanfodol pan mae’n cynnwys hybu twf meinwe cyhyrau a chyfanswm iechyd a lles. Mae’n annog y sectorau gweithgynhyrchu o dopamin sy’n wirioneddol hanfodol yn enwedig pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn wirioneddol yn gwrando arnynt. Ac os nad yw budd-daliadau hynny yn ddigon, Sinc hefyd yn helpu i gadw ffocws eich meddwl a miniog.

Seleniwm – Elfen hybrin i gyd-naturiol a geir mewn baw ac mae ganddo amrywiaeth o eiddo ynddo fod o gymorth y swydd corff yn gywir yn cynnwys hybu symudoldeb sberm a gwella canlyniadau gwrth-ocsidyddion sydd yn hanfodol ar gyfer cael halogion afiach rhai gan eich corff . Mae wedi mewn gwirionedd yn ychwanegol ei gydnabod er mwyn helpu i leihau pwysedd gwaed uchel.

Fitaminau B2, B5, a B6 – Mae’r tîm hwn o fitaminau B yn grŵp asid amino sy’n rhyngweithio i fudd i’ch graddau testosterone drwy wella cyfradd y synthesis testosterone yn ogystal â rhoi i chi gyda budd-daliadau iechyd ystyrlon eraill. Fitamin B cymhleth wedi dangos mewn gwirionedd i fod yn wrth-estrogenic i guys, sy’n golygu y bydd y rhain yn fitaminau sy’n toddi mewn dŵr yn lleihau lefelau estrogen yn effeithlon. Nid yn unig hynny, ond eto Fitamin B hefyd yn ardderchog ac wedi deall ar gyfer cynyddu gweithgynhyrchu pŵer gyda trosi garbohydradau.

Fitamin D – Un o’r fitaminau gorau a mwyaf effeithlon o ran dyrchafu eich lefelau testosteron. A dweud y gwir, nid yw’n hyd yn oed yn wirioneddol yn fitamin, ond yn hytrach ei fod yn hormon sy’n llythrennol yn rheoleiddio cannoedd o nodweddion yn eich corff. Mae llawer o astudiaethau ymchwil glinigol datgelu cysylltiad rhwng fitamin D a thestosteron.

Ble i Brynu Testogen - Testosterone Asiant Ynni ym Mae Colwyn Cymru

Adolygiad Testogen: Sut mae’n gweithio?

TestoGen yn cynnwys y ddau boosters prawf a chydrannau cymorth. TestoGen enhancer mawr cynhwysion actif yn symiau eithriadol o asid D’asbartig a Tribulus terrestris. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mae Colwyn Nghymru. Mae wedi y adia-ar fanteision o gasgliad helaeth o gydrannau cymorth eithriadol megis ffenigrig a Panax Ginseng. Mae yna lawer mwy a ddiffinnir yn adran rhannau o’r dadansoddiad hwn. Gall TestoGen helpu chi drwsio’r braster corff diangen, sagging màs cyhyr, gyrru rhyw isel a swyddogaeth rhywiol, colesterol uchel, annigonol ysbrydoliaeth, blinder, caledwch annigonol, straen, ffocws gwael yn ychwanegol at drafferthion cas sy’n nodwedd cael gradd testosterone isel.

TestoGen Manteision

 • Cynnal llawer gwell ym mywyd o ddydd i ddydd.
 • Ymarferion gwella drwy sylweddol.
 • cyfnodau ymarfer llawer hirach.
 • Gwell a cyhyrau toned yn dda meinwe torfol.
 • pwysedd gwaed ostwng a graddau o golesterol.
 • Yn llawn egni, cymhelliant, a’r penderfyniad i sefyll allan.
 • Effaith gadarnhaol ar hwyliau, gan arwain at ostyngiad mewn iselder, straen, a blinder.
 • Bydd eich effeithlonrwydd meddwl a symlrwydd yr un modd gwella.
 • Ones ysfa rywiol yn yr ystafell wely yn rhoi hwb
 • Bydd eich cluniau yn cael eu siapio a thorrwch.

TestoGen Anfanteision

 • Wedi cael ei amsugno bwydydd
 • Capsiwlau rhaid ei gymryd yn ystod y dydd er mwyn cael effaith uchaf

cliciwch yma i brynu Testogen yng Colwyn Cymru Bae »

Adolygiad Testogen: A oes unrhyw sgîl-effeithiau?

cydrannau naturiol gorau yn saff a diogel i chi. Yn wahanol i nifer o atchwanegiadau eraill sydd mewn gwirionedd yn pro-hormonau hyn yn atodiad naturiol diogel. Testogen Dangosir, yn hawdd ac yn hawdd. Dim ond cynhwysion actif organig pur yn y cymysgedd cywir i weithredu’n effeithiol.

Bydd TestoGen Bod yn Da Digon I Chi? Mae hon yn broblem y gellir yn bennaf yn cael eu hateb yn glinigol. Rydym wedi dod o hyd yn flaenorol, gan ddefnyddio’r adran flaenorol, bod y cynhwysion actif naturiol a geir yn yr atodiad hwn yn cael eu deall i gynyddu faint o ein asiant hormonaidd. Mae hyn yn parhau i gael ei ddangos drosodd a throsodd. Felly, gan fod wedi ei benderfynu, bydd hyn yn testosterone gwell yn eich helpu i ollwng pwysau? Gan y bydd unrhyw un canol oed yn dweud wrthych, ei fod yn cyrraedd yn gynyddol yn fwy anodd i gynnal y pwysau i ffwrdd fel y nifer o flynyddoedd yn dal i fyny gyda chi.

Testogen a Argymhellir Defnyddio

Arbenigwyr maeth yn cynghori eich bod yn defnyddio Testogen fel eich atodiad maeth. Cymerwch 4 capsiwlau y dydd, gyda bwyd. Peidiwch â rhagori dos hwn oni bai gymeradwyo gan eich meddyg. Gall hyn atodiad hefyd ymyrryd â chyffuriau meddyginiaethol eraill, felly os ydych yn cymryd unrhyw fath o fath o feddyginiaethau, yna mae angen i chi ymgynghori â’ch meddyg cyn i chi ddechrau defnyddio Testogen.

Lle Allwch Chi Brynu Testogen ym Mae Colwyn Cymru a Beth yw’r Cost?

Gellir Testogen eu prynu ar ei brif wefan. Os ydych yn gofalu am i ddarganfod yr eitem hon yn rhywle arall, fod yn ofalus iawn fel y gallai ei ansawdd uchaf fod dan amheus. Byddwch yn sicr yn prisiau torri pris mwyaf a ddefnyddir yn debygol, yn benodol os ydych yn mynd i brynu’r cyfanwerthu eitem. Er enghraifft, gallech brynu 3 cynwysyddion ar gyfer y gost o ddau, neu 5 ar gyfer y gost o dri. Yn y modd hwn, gallech arbed cryn dipyn o arian parod. Nid yw’r cynnyrch ar gael yn rhwydd ar Amazon, Walmart neu GNC.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 pils) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.83 yr un cynnig.

Pecyn # 2  byddwch yn prynu 2 a chael un am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (cyfanswm o 360 capsiwlau) ar $ 119.95 (gynt $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.33 yr un cynnig.

Pecyn # 3  byddwch yn prynu 3 a chael 2 chost rhad ac am ddim-am gyflenwad pum mis! Mae’r pris yn $ 179.95, sef gostyngiad o $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 fesul gynnig ac o bell set gorau. Mae’n hefyd yn digwydd bod yn y cynnig mwyaf effeithiol ar unrhyw atgyfnerthu testosterone rydym wedi gwerthuso mewn gwirionedd.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn adolygiad TestoGen !

 

Testogen cwpon cod 10%: [NO_COUPON]

 

cliciwch yma i brynu Testogen yng Colwyn Cymru Bae »

FLASH SALE 20% OFF »