Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mhont-ypŵl Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mhont-ypŵl Cymru

Testogen Hawlir Budd-daliadau: Hybu gweithgynhyrchu naturiol testosterone llawer mwy testosteron yn gwella caledwch a dygnwch Datblygu meinwe llawer mwy cyhyrog a chynyddu màs cyhyr Mel

Last Updated on

Testogen Hawlio Budd-daliadau:

Prynu Testogen - Testosterone Booster ym Mhont-ypŵl Cymru Testogen - Y testosteron Gorau Booster 2016

 • Yn rhoi hwb gweithgynhyrchu naturiol testosterone
 • Llawer mwy testosteron yn gwella caledwch a dygnwch
 • Datblygu llawer mwy o feinwe cyhyrol a chynyddu màs cyhyr
 • Toddi i ffwrdd braster corff dros ben yn enwedig o gwmpas eich bol
 • Goleuadau eich Libido AR TÂN
 • testosterone Gwirioneddol gwella cynhwysion actif
 • Dosau mawr i gynhyrchu canlyniadau go iawn
 • Mae’r holl gynhwysion naturiol heb effeithiau andwyol negyddol
 • 60 Diwrnod 100% Gwarant ôl Arian!

prynu yn awr »

 

Beth yw Testogen?

Testogen yn atgyfnerthu testosterone a grëwyd ac a gynhyrchwyd gan Cyfres Olympia Ronnie Coleman Nod Masnach. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Pontypool Nghymru. Testosterone yn hormon rhyw gwrywaidd sy’n hanfodol mewn hyrwyddo atgenhedlu ac sy’n gysylltiedig â rhyw. Fel arfer, y radd o hormon hwn yn dueddol o ostwng yn araf wrth i oedran i codiadau penodol.

Mae hefyd yn hanfodol i ddeall deall bod hormon hwn yn dechrau i sefydlu cyn geni. Mae’r cynhyrchiad hwn yn asiant hormonaidd yn y corff fel arfer ar lefel dewis yn ystod llencyndod pan oedd dynion ifanc yn cael oedran aeddfedrwydd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Pontypool Nghymru. Swyddogaeth atgyfnerthu hwn, o ganlyniad, yw helpu pob gwryw sydd yn wynebu materion sy’n gysylltiedig â rhyw, megis ysfa rywiol isel a gostwng datblygiad meinwe cyhyrau.

Adolygiad Testogen: Sut mae’n gweithio?

Felly – sut allwch chi gael yr holl pŵer hwn gan y cynhwysion actif i gyd-naturiol pur yn TestoGen? Heres ” r ymchwil wyddonol ychydig bach. Testosterone yn unig yw beth sydd cyfeirir ato fel asiant hormonaidd steroid. Mae’n union beth sy’n gwneud dyn, dyn. (Mae’r merched yn cael swm bach yn rhy eto yn caniatáu i ni beidio mynd yno). Mae’n dechrau i ffwrdd cyn i chi yn cael eu geni, yn dod i ben yn ystod glasoed eto ar ôl hynny yn disgyn i ffwrdd wrth i chi oedran. Isod ‘jyst yn union faint yr ydych yn colli, a dim ond pa mor gyflym:

testogen-graph2Nid yw’n edrych yn rhagorol, nac ydi? Mae’n benodol trafferth os ffitrwydd corfforol a meinweoedd cyhyrau yn angenrheidiol i chi, ond bydd yn eich streic ym mhob math o ddulliau eraill hefyd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Pontypool Nghymru. Byddwch yn dod ar draws troellog i lawr fel eich graddau testosteron dirywiad.

 • Blinder ac iselder
 • Methu libido (heb sôn am eich balchder a llawenydd yn yr adran honno) poeth, fodd bynnag, eich partner yn
 • dechrau Braster i gronni o amgylch eich midsection
 • Eich cof ffocws ac nid yr hyn y maent yn arfer bod

Ond erbyn hyn y gallwch chi wneud rhywbeth yn ei gylch yn hawdd. Defnydd TestoGen, y modd naturiol a diogel i osod trafferthion hyn tu ôl i chi a BYW unwaith eto!

cliciwch yma i archebu Testogen ym Mhont-ypŵl Cymru »

Testogen Cynhwysion: Felly Beth sydd ynddo?

Ble i Brynu Testogen - Testosterone Ynni Asiant ym Mhont-ypŵl Cymru

D-asbartig Asid – Dyma’r prif gynhwysyn gweithredol TestoGen ac yn barhaol factor– oherwydd y ffaith ei fod yn swyddogaethau! Pan fydd dyn yn cymryd D-asbartig Asid mae’n rhoi hwb cynhyrchu rhywbeth o’r enw hormon Luteinizing (LH). Mae’r hormon LH yn ysgogi’r gweithgynhyrchu o testosterone canmoliaethus! D-asbartig Asid yn bwysig ar gyfer y ddyletswydd mae’n ei chwarae yn gorff a guy drwy roi hwb lefelau egni, libido, stamina, ac toughness– oll yn gysylltiedig yn uniongyrchol i’r ffordd y mae’n cynyddu lefelau testosterone rhad ac am ddim!

Tribulus terrestris – Planhigyn ble mae’n ffrwythau, dail, a tharddiad wedi cael eu defnyddio ar gyfer ystod eang o swyddogaethau meddygol ledled y byd. Ar gyfer guys, mae’n cael ei ddefnyddio’n fwyaf nodweddiadol i roi hwb i ysfa rywiol a byddwch yn gweld cynhwysyn hwn mewn nifer o atchwanegiadau atgyfnerthu testosterone i gyd-naturiol. Mae’n cael ei ddefnyddio yn yr un modd fel atodiad i fod yn bresennol i faterion yn ymwneud â chylchrediad y galon a gwaed, gan gynnwys pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel.

Rhywbeth i’w nodi yw bod rhai cynhyrchion atgyfnerthu testosterone cael Tribulus wrth i’w un a dim ond gydran. Rwyf hefyd yn asesu un ar y safle hwn fod gan dim ond 45 mg o Tribulus fel y gydran unig. Mae gan TestoGen enfawr 300 mg o Tribulus ac nid yw hyd yn oed y prif gynhwysyn actif yr eitem.

Unwaith eto, mae’r rhywbeth a oedd yn gosod y rhan fwyaf nodweddiadol drwy gydol yr adolygiad yr wyf yn astudiaethau ymchwil feddygol oedd bod Tribulus ddylanwad bendant ffafriol ar godi ysfa rywiol. chi Felly, ar gyfer y fantais ei ben ei hun, yn ogystal â bod yn cael budd-daliadau ymylol ag ef ar gyfer y galon, cylchrediad y gwaed, pwysedd gwaed a cholesterol uchel bryderon, yr wyf yn hoffi cael Tribulus terrestris yn y cynhwysion actif.

Testogen cwpon cod 10%: TSR10

 

Ffenigrig – Mae perlysiau i gyd-naturiol gwych sydd mewn gwirionedd yn cael ei datgelu i godi gwydnwch, rhoi hwb stamina ac egni, gwella ysfa rywiol gwrywaidd a normaleiddio graddau testosterone. Nid yn unig yn ffenigrig cynyddu cynnwrf sy’n gysylltiedig â rhyw eto mae’n un modd yn codi cryfder y orgasms.

Panax Ginseng – ginseng Panax yn hybu libido ac yn helpu mewn erections solet. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwella stamina corfforol, dygnwch, lefelau egni, a ffocws. Mae’n un modd yn elfen gyffredin mewn cynyddu dasg Ocsid nitrig yn y corff. Cynhwysyn rhagorol Cyffredinol i hogi eich bod yn llythrennol ac yn feddyliol.

Sinc Gluconate – Dod o hyd i fod yn wirioneddol effeithiol o ran annog y corff gwrywaidd i wella cynhyrchu testosterone. Mae mewn gwirionedd wedi eithaf amrywiaeth o fanteision iechyd ac mae’n cael ei alw’n affrodisaidd yn gyffredin, yn ogystal mae’n helpu i gadw eich sberm yn iach. Mae ‘na reswm maent yn dweud wystrys amrwd yn affrodisaidd, ac mae’n oherwydd eu bod yn uchel iawn mewn Sinc! Sinc yn ychwanegol yn gynhwysyn hanfodol pan mae’n cynnwys hybu twf meinwe cyhyrau a iechyd yn gyffredinol. Mae’n annog y sectorau gweithgynhyrchu o dopamin sy’n wirioneddol bwysig yn benodol pan fyddwch yn clywed sy’n cyflawni wirioneddol. Ac os nad yw manteision hynny yn ddigonol, Sinc hefyd yn helpu i gadw ffocws eich ymennydd a miniog.

Seleniwm – Mae olrhain mwynau i gyd-naturiol a geir mewn baw ac mae ganddo amrywiaeth o eiddo ynddo sy’n helpu’r corff yn gweithio yn cynnwys iawn o hybu symudedd sberm a gwella canlyniadau gwrthocsidyddion sy’n hanfodol ar gyfer cael halogion afiach rhai gan eich corff. Mae wedi mewn gwirionedd yn ychwanegol ei gydnabod i helpu i leihau pwysedd gwaed uchel.

Fitaminau B2, B5, a B6 – Mae’r grwp hwn o fitaminau B yn dîm asid amino sy’n rhyngweithio i elw eich graddau testosterone drwy roi hwb pris synthesis testosterone, ynghyd â rhoi i chi gyda gwahanol fudd-daliadau lles pwrpasol eraill. Fitamin B cymhleth mewn gwirionedd wedi datgelu i fod yn wrth-estrogenic â dynion, gan awgrymu y bydd y rhain fitaminau sy’n toddi mewn dŵr yn gostwng graddau oestrogen yn effeithiol. Nid yn unig hynny, ond eto Fitamin B yn yr un modd eithriadol ac yn adnabyddus ar gyfer cynyddu cynhyrchu pŵer drwy trosi carb.

Fitamin D – Ymhlith y fitaminau mwyaf effeithiol a mwyaf cynhyrchiol o ran codi eich lefelau testosteron. Really, nid yw’n hefyd mewn gwirionedd fitamin, fodd bynnag, yn hytrach ei fod yn hormon sy’n llythrennol yn rheoleiddio nifer o nodweddion yn eich corff. Bargeinion gwych o astudiaethau ymchwil feddygol datgelu cysylltiad rhwng fitamin D a thestosteron.

cliciwch yma i hawlio eich cwpon Testogen »

Sgîl-effeithiau Posibl TestoGen

Mae angen i chi yn gyson i gymryd gofal a ofalus wrth roi unrhyw beth i’r dde i mewn i’ch corff oherwydd y ffaith y gall bob amser yn rhyfedd effeithiau andwyol sefyllfa ymyl. Serch hynny, wedi dweud hynny ac ar ôl mynd drwy’r holl gydrannau i gyd-naturiol yn yr eitem hon, nid wyf wedi baglu ar unrhyw fath o astudiaeth neu ddadansoddiad sy’n argymell a oes unrhyw sgîl-effeithiau negyddol sy’n gysylltiedig ag unrhyw un o’r cynhwysion actif yn TestoGen. Rwy’n credu ei fod yn ddiogel i ddatgan bod yna sylweddol RISG ISEL o brofi unrhyw effeithiau negyddol andwyol.

Cyfarwyddiadau At Ddefnydd

Awgrymir i gymryd 4 capsiwlau lledaenu drwy gydol y dydd Argymell cymryd un ar ôl brecwast, cinio, a swper, ac ar ôl bod un gyda’r nos diweddarach Opsiwn ychwanegol (ac un yr wyf i’n ei wneud ar hyn o bryd) yw cymryd 2 tabledi ar ôl brecwast a 2 pils ôl swper

Ble i Dod o hyd i Testogen - Testosterone Ynni Asiant ym Mhont-ypŵl Cymru

Lle Allwch Chi Brynu Testogen ym Mhont-ypŵl Cymru a Beth yw’r Cost?

Gallech yn gyflym prynu Testogen ar-lein drwy wefan y cynhyrchydd.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 pils) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.83 yr un cynnig.

Pecyn # 2  fyddwch yn prynu dwy a chael un am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (cyfanswm o 360 capsiwlau) ar $ 119.95 (gynt $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.33 bob gweini.

Pecyn # 3  byddwch yn cael 3 a chael dau hollol rhad ac am ddim ar gyfer cyflenwad pum mis! Mae’r gyfradd yn $ 179.95, gostyngiad o’r $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 yr un sy’n gwasanaethu ac o bell set gorau. Mae’n un modd digwydd bod y cynnig gorau ar unrhyw fath o atgyfnerthu testosterone rydym wedi asesu mewn gwirionedd.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn  adolygiad TestoGen !

Cliciwch yma i brynu Testogen ym Mhont-ypŵl Cymru »

FLASH SALE 20% OFF »