Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mhontardawe Clydach Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mhontardawe Clydach Cymru

Perks Testogen: Codi màs cyhyr heb lawer o fraster Mae llawer mwy o nerth a grym Gwella tôn meinwe cyhyrau ar ôl Cael gwared ar gynorthwyo braster corff ychwanegol ffocws hogi Cynyddu Gwella pŵer

Last Updated on

Perks Testogen:

Testogen - Y testosteron Gorau Booster o 2016 - Prynu Testogen - Testosterone Booster ym Mhontardawe Clydach Cymru

 • Codi màs cyhyr heb lawer o fraster
 • Mae llawer mwy o nerth a grym sy’n weddill
 • Gwella tôn meinwe cyhyrau
 • Cael gwared o fraster y corff ychwanegol
 • ffocws cynorthwyo hogi
 • pŵer cynyddol
 • Gwella cyflwr meddwl

prynu yn awr »

Bydd Bodybuilding sicr, ni fod yn rhoi i’r awr niferus yn y bôn yn yn y ganolfan ffitrwydd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mhontardawe Clydach Nghymru. Yn ddiweddar gorwneud màs cyhyr bellach yn fwy o ffordd o fyw na fath o ymarfer corff, gyda bargeinion gwych o arbenigwyr yn dweud bod eu canlyniadau yn dod o gymysgedd o 70% deiet a 30% yn gweithio allan.

Beth yw TestoGen?

Gan fod yr addewidion gwneuthurwr, Testogen wedi amrywiaeth o gyd-naturiol gynhwysion egnïol sydd wedi mewn gwirionedd i gyd cael eu dangos i gynorthwyo gwella defnydd y corff o testosterone rhad ac am ddim a hyrwyddo gweithgynhyrchu o testosterone naturiol o bob oed. Mae rhai o’r cydrannau hyn yn asidau amino sy’n cynhyrchu gweithgynhyrchu hormonaidd, er bod rhai yn cael eu darnau botanegol, fitaminau, neu maetholion sy’n eich helpu i gymryd llawer gwell mantais o’r testosterone yr ydych ar hyn o bryd gael.

gynhwysion TestoGen cynnwys:

 • D-asbartig Asid (DAA)
 • ffenigrig
 • ginseng dyfyniad
 • seleniwm,
 • Fitamin B a D,
 • Tribulus terrestris
 • sinc Gluconate

Prynu Testogen - Asiant Cryfder Testosterone ym Mhontardawe Clydach Cymru

D-asbartig Asid – Dyma’r prif gynhwysyn gweithredol TestoGen ac reason– barhaol oherwydd y ffaith ei fod yn gweithio! Pan fydd gwryw yn D-asbartig Asid mae’n symbylu’r gweithgynhyrchu o rywbeth a elwir yn hormon Luteinizing (LH). Mae’r hormon LH yn rhoi hwb cynhyrchu testosterone rhad ac am ddim! D-asbartig Asid yn bwysig ar gyfer y rôl y mae’n ei chwarae mewn corff dyn trwy roi hwb graddau ynni, ysfa rywiol, dygnwch, a toughness– pob ymwneud yn uniongyrchol â’r dull y mae’n rhoi hwb i raddau o testosterone rhad ac am ddim!

Tribulus terrestris – Planhigyn ble mae’n ffrwythau, dail, a gwreiddiau wedi cael eu defnyddio mewn gwirionedd ar gyfer amrywiaeth eang o amcanion meddygol ledled y byd. I ddynion, mae’n cael ei fwyaf yn gwneud defnydd o gynyddu gyrru rhyw yn aml a byddwch yn sicr yn gweld cynhwysyn actif hyn mewn llawer o atchwanegiadau atgyfnerthu testosterone naturiol. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel atodiad i ddelio gyda galon a phryderon cysylltiedig cylchredol, gan gynnwys pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel. Rhywbeth i’w nodi yw bod rhai eitemau atgyfnerthu testosterone cael Tribulus wrth i’w un a dim ond cynhwysyn. Rwyf hefyd wedi gwerthuso un ar y wefan hon nad oedd dim ond 45 mg o Tribulus fel cynhwysyn unigol. Mae gan TestoGen yn monstrous 300 mg o Tribulus ac nid yw’n hefyd y cynhwysyn sylfaenol yr eitem. Unwaith eto, mae’r rhywbeth a oedd yn gosod y rhan fwyaf nodweddiadol ar draws yr astudiaethau ymchwil glinigol i wirio allan oedd bod Tribulus yn cael effaith bendant ffafriol ar godi libido. Felly, ar gyfer fantais fod ei ben ei hun, yn ogystal â’r ffaith eich bod yn cael budd-daliadau ymylol ag ef ar gyfer y materion y galon, cylchrediad y gwaed, pwysedd gwaed a cholesterol uchel, yr wyf yn mwynhau cael Tribulus terrestris yn y cydrannau.

Testogen cwpon cod 10%: [NO_COUPON]

Ffenigrig – Mae perlysiau gwych i gyd-naturiol sydd wedi cael ei dangos mewn gwirionedd i roi hwb i nerth, hwb dygnwch a bywiogrwydd, rhoi hwb i libido gwrywaidd a sefydlogi graddau testosterone. Nid yn unig yn ffenigrig cynyddu symbyliad sy’n gysylltiedig â rhyw, fodd bynnag, mae hefyd yn cynyddu’r potency o orgasms.

Panax Ginseng – ginseng Panax yn hybu gyrru rhyw ac yn helpu mewn erections solet. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwella stamina corfforol, dygnwch, lefelau pŵer, a ffocws. Mae’n hefyd yn cynhwysyn gweithredol nodweddiadol o ran gwella dasg Ocsid nitrig yn y corff. Cyfanswm gydran gwych i hogi chi corfforol a meddyliol.

Sinc Gluconate – Dod o hyd i fod yn wirioneddol effeithiol o ran annog y corff gwrywaidd i gynyddu cynhyrchu testosteron. Mae wir wedi eithaf amrywiaeth o fanteision iechyd ac mae’n cael ei adnabod yn eang fel affrodisaidd, yn ogystal mae’n cynorthwyo gadw eich sberm yn iach a chytbwys. Mae ‘na ffactor maent yn honni wystrys amrwd yn affrodisaidd, ac mae’n oherwydd eu bod yn eithriadol o uchel yn Sinc! Sinc yn yr un modd cynhwysyn gweithredol pwysig pan mae’n golygu hybu twf màs cyhyr a chyfanswm iechyd. Mae’n annog y sectorau gweithgynhyrchu o dopamin sy’n wirioneddol bwysig yn enwedig pan fyddwch yn gweithio allan eu clywed mewn gwirionedd. Ac os budd-daliadau hynny nid yn unig yn ddigon, Sinc un modd cynorthwyo cynnal canolbwyntio eich meddwl a miniog.

Seleniwm – Mae mwynau hybrin naturiol a geir mewn baw ac mae ganddo amrywiaeth o eiddo ynddo sy’n helpu’r swydd corff yn iawn gan gynnwys cynyddu symudoldeb sberm a chynyddu effeithiau gwrthocsidyddion sy’n hanfodol ar gyfer cael halogion niweidiol rhai gan eich corff. Mae hefyd wedi ei ddeall er mwyn helpu i ostwng pwysedd gwaed uchel.

Fitaminau B2, B5, a B6 – Mae’r tîm hwn o fitaminau B yn grŵp asid amino sy’n rhyngweithio i elw eich graddau testosterone drwy wella pris synthesis testosterone, ynghyd â chynnig i chi gyda budd-daliadau lles pwrpasol eraill. Fitamin B cymhleth mewn gwirionedd wedi datgelu i fod yn wrth-estrogenic i guys, gan awgrymu y bydd y rhain fitaminau sy’n toddi mewn dŵr yn lleihau graddau estrogen yn effeithlon. Nid yn unig hynny, ond Fitamin B yn yr un modd eithriadol ac cydnabod am godi cynhyrchu ynni trwy drosi carb.

Fitamin D – Un o’r fitaminau gorau a mwyaf effeithiol o ran codi eich lefelau testosteron. Really, nid yw’n hyd yn oed yn mewn gwirionedd yn fitamin, fodd bynnag, yn hytrach ei fod yn hormon sy’n llythrennol yn rheoleiddio nifer o nodweddion yn eich corff. Mae llawer o astudiaethau astudiaeth ymchwil feddygol yn dangos y cysylltiad rhwng fitamin D a thestosteron.

Ble i Brynu Testogen - Testosterone Booster ym Mhontardawe Clydach Cymru

Adolygiad Testogen: Sut mae’n gweithio?

TestoGen yn cynnwys y ddau boosters prawf a chymorth cynhwysion actif. prif gynhwysion enhancer TestoGen yw’r symiau rhyfeddol o asid D’asbartig a Tribulus terrestris. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mhontardawe Clydach Nghymru. Mae wedi y adia-ar fanteision o gasgliad sylweddol o rannau cymorth uwch megis ffenigrig a Panax Ginseng. Mae llawer iawn mwy penodol yn yr ardal rhannau o’r gwerthusiad hwn. Gall TestoGen cynorthwyo chi yn gofalu am y braster corff annymunol, meinweoedd cyhyrau rhydd a flabby, llai o libido a swyddogaeth sy’n gysylltiedig â rhyw, colesterol uchel, nid oes digon o ysbrydoliaeth, blinder, stamina annigonol, aggravation, canolbwyntio annigonol ynghyd â phroblemau annymunol sy’n dod gyda chael llai gradd testosterone.

TestoGen Manteision

 • Gweithredu well yn y bywyd bob dydd.
 • gweithgareddau corfforol gwella drwy sylweddol.
 • cyfnodau ymarfer llawer hirach.
 • Gwell a toned yn dda celloedd màs cyhyr.
 • pwysedd gwaed ostwng a graddau o golesterol.
 • Yn llawn bywiogrwydd, ysbrydoliaeth, a’r penderfyniad i sefyll allan.
 • dylanwad cadarnhaol ar hwyliau, gan achosi gostyngiad mewn pryder, straen, a blinder.
 • Bydd eich effeithiolrwydd seicolegol a symlrwydd hefyd yn cynyddu.
 • Ones ysfa rywiol yn yr ystafell wely yn rhoi hwb
 • Bydd eich cluniau yn cael eu cerflunio a thorrwch.

TestoGen Anfanteision

 • Wedi cael ei amsugno bwydydd
 • Capsiwlau rhaid ei gymryd yn ystod y dydd er mwyn cael effaith uchaf

cliciwch yma i brynu Testogen ym Mhontardawe Clydach Cymru »

Adolygiad Testogen: A oes unrhyw sgîl-effeithiau?

ansawdd gorau 100% cydrannau naturiol yn cael eu diogelu ar eich cyfer. Yn wahanol i wahanol atchwanegiadau eraill sydd mewn gwirionedd yn pro-hormonau hyn yn atodiad i gyd-naturiol yn ddiogel. Testogen yn gwirio, sylfaenol ac yn hawdd. Yn syml, cydrannau naturiol pur yn y cyfuniad gorau i weithio’n effeithiol.

Bydd TestoGen Bod yn Da Digon I Chi? Mae hyn yn bryder y gellir ei ymateb yn bennaf yn wyddonol. Rydym wedi darganfod gynt, gan ddefnyddio’r adran flaenorol, bod y cydrannau naturiol lleoli yn yr atodiad hwn yn cael eu cydnabod i roi hwb i faint o ein asiant hormonaidd. Mae hyn yn parhau i gael ei gadarnhau dro ar ôl tro. Felly, gan fod wedi cael ei gydnabod, bydd hyn yn testosterone gwell helpu chi ollwng pwysau? Gan y bydd unrhyw unigolyn ganol oed yn sicr yn dweud wrthych, mae’n mynd i fod yn gynyddol yn fwy anodd i gynnal y pwysau i ffwrdd fel y nifer o flynyddoedd yn dal i fyny gyda chi.

Testogen a Argymhellir Defnyddio

Arbenigwyr maeth yn argymell eich bod yn defnyddio Testogen fel eich atodiad maeth. Cymerwch pedwar pils y dydd, gyda bwyd. Peidiwch â rhagori dos hwn oni bai ei dderbyn gan eich meddyg. Gallai hyn atodiad hefyd ymyrryd â gwahanol gyffuriau meddyginiaethol eraill, felly os ydych yn cymryd unrhyw fath o fath o feddyginiaethau, ar ôl bod rhaid i chi ymgynghori â’ch meddyg cyn i chi ddechrau defnyddio Testogen.

Lle Allwch Chi Brynu Testogen ym Mhontardawe Clydach Cymru a Beth yw’r Cost?

Gellir Testogen eu prynu ar ei safle swyddogol. Os ydych yn trin i ddarganfod y cynnyrch hwn yn rhywle arall, fod yn wirioneddol yn ofalus gan y gall ei ansawdd fod dan ansicr. Byddwch yn fwyaf tebygol ddarperir brisiau disgownt, yn enwedig os ydych yn mynd i brynu’r cyfanwerthu eitem. Er enghraifft, gallech chi brynu 3 potel am gost o 2, neu bump ar gyfer y gost o 3. Yn y modd hwn, gallech arbed swm sylweddol o fenthyciad. Nid yw’r eitem yn cael ei gynnig ar Amazon, Walmart neu GNC.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 capsiwlau) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.83 bob gweini.

Pecyn # 2  byddwch yn prynu 2 a chael un am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (cyfanswm o 360 capsiwlau) ar $ 119.95 (yn flaenorol $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.33 bob gweini.

Pecyn # 3  byddwch yn prynu 3 a chael 2 ganmoliaethus ar gyfer cyflenwad pum mis! Mae’r gyfradd yn $ 179.95, gostyngiad o’r $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 fesul gynnig ac heb amheuaeth y set mwyaf effeithiol. Mae hefyd yn digwydd i fod y cynnig gorau ar unrhyw fath o atgyfnerthu testosterone rydym wedi eu harchwilio.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn adolygiad TestoGen !

 

Testogen cwpon cod 10%: [NO_COUPON]

 

cliciwch yma i brynu Testogen ym Mhontardawe Clydach Cymru »

FLASH SALE 20% OFF »