Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mro Morgannwg Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Ym Mro Morgannwg Cymru

Testogen Hawlir Budd-daliadau: Cynnydd cynhyrchu naturiol testosterone testosterone Extra yn gwella stamina a dygnwch Adeiladu llawer mwy o màs cyhyr a rhoi hwb i cyhyrol Toddi màs meinwe

Last Updated on

Testogen Hawlio Budd-daliadau:

Prynu Testogen - Testosterone Ynni Asiant ym Mro Nghymru Testogen Morgannwg - Y testosteron Gorau Booster 2016

 • Cynyddu cynhyrchu naturiol testosterone
 • testosterone Extra yn gwella stamina a dygnwch
 • Adeiladu llawer mwy o màs cyhyr a rhoi hwb i màs meinwe cyhyrau
 • Hydoddi braster corff dros ben yn benodol o gwmpas eich bol
 • Goleuadau eich Rhyw Gyrru AR TÂN
 • testosterone Ddiffuant gwella cynhwysion actif
 • Dosau mawr i gynhyrchu canlyniadau go iawn
 • Cynhwysion naturiol heb sgîl-effeithiau negyddol
 • 60 Diwrnod 100% Arian ôl Sicrwydd!

prynu yn awr »

 

Beth yw Testogen?

Testogen yn atgyfnerthu testosterone a grëwyd ac a weithgynhyrchir gan Cyfres Llofnod Olympia Ronnie Coleman. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Bro Morgannwg Cymru. Testosterone yn hormon rhyw gwrywaidd sy’n angenrheidiol mewn hyrwyddo atgenhedlu ac sy’n gysylltiedig â rhyw. Fel arfer, y radd o hormon hwn yn dueddol o ostwng yn raddol wrth i oedran yn cynyddu preifat.

Mae’n un modd bwysig deall deall bod hon asiant hormonaidd yn dechrau creu cyn geni. Mae gweithgynhyrchu o hwn asiant hormonaidd yn y corff fel arfer ar lefel gradd dewis drwy gydol glasoed pan dynion ifanc yn mynd trwy glasoed. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Bro Morgannwg Cymru. Swyddogaeth atgyfnerthu hwn, am y rheswm hwnnw, mae er mwyn helpu pob guys sy’n cael eu wynebu trafferthion sy’n gysylltiedig â rhyw, ee llai o ysfa rywiol a gostwng cyhyr dyrchafiad torfol.

Adolygiad Testogen: Sut mae’n gweithio?

Felly – sut allwch chi gael yr holl pŵer hwn oddi wrth y cynhwysion i gyd-naturiol pur yn TestoGen? Dyma y bit gwyddoniaeth. Testosterone yn union yr hyn y cyfeirir ato fel hormon steroid. Mae’n union beth sy’n gwneud guy, dyn. (Mae gan y merched ychydig bach hefyd, fodd bynnag, yn caniatáu i ni beidio mynd yno). Mae’n dechrau cyn i chi yn cael eu geni, yn dod i ben yn ystod glasoed, ond ar ôl hynny yn gadael wrth i chi fynd yn hŷn. Dyma yn syml yn union faint yr ydych yn sied, a dim ond pa mor gyflym:

testogen-graph2Nid yw’n edrych yn wych, nac ydi? Mae’n arbennig o drafferth os ffitrwydd corfforol a’r cyhyrau yn angenrheidiol i chi, fodd bynnag, bydd yn eich taro mewn pob math o ddulliau eraill hefyd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Bro Morgannwg Cymru. Byddwch yn wynebu dirywiad parhaus fel eich graddau testosteron iselder.

 • Blinder a phryder
 • Methu libido (heb sôn am eich balchder a llawenydd yn yr adran honno) poeth, fodd bynnag, eich partner yn
 • Braster dechrau datblygu o amgylch eich midsection
 • Eich cof ffocws ac nid yr hyn y maent yn arfer bod

Nawr fe allwch chi wneud rhywbeth yn ei gylch yn gyflym. Defnyddiwch TestoGen, yr holl ffordd-naturiol a diogel i roi’r problemau hyn tu ôl i chi a BYW eto!

cliciwch yma i archebu Testogen ym Mro Morgannwg Nghymru »

Testogen Cynhwysion: Felly Beth sydd ynddo?

Ble i Dod o hyd i Testogen - Testosterone Ynni Asiant ym Mro Morgannwg Cymru

D-asbartig Asid – Dyma’r prif gynhwysyn gweithredol TestoGen ac am reason– da oherwydd y ffaith ei fod yn swyddogaethau! Pan fydd dyn yn cymryd D-asbartig Asid mae’n rhoi hwb cynhyrchu rhywbeth o’r enw Luteinizing asiant hormonaidd (LH). Mae’r asiant hormonaidd LH yn hyrwyddo cynhyrchu testosterone rhad ac am ddim-cost! D-asbartig Asid yn hanfodol ar gyfer y swyddogaeth y mae’n ei chwarae mewn corff dyn drwy gynyddu lefelau pŵer, libido, dygnwch, a toughness– oll yn gysylltiedig yn uniongyrchol i’r ffordd y mae’n rhoi hwb i raddau o testosterone rhad ac am ddim!

Tribulus terrestris – Planhigyn ble mae’n ffrwythau, dail, a gwreiddiau wedi cael eu defnyddio’n mewn gwirionedd ar gyfer amrywiaeth eang o amcanion meddygol ledled y byd. Ar gyfer dynion, mae’n cael ei ddefnyddio’n fwyaf cyffredin i gynyddu ysfa rywiol a byddwch yn sicr yn gweld hyn cynhwysyn gweithredol mewn llawer o atchwanegiadau atgyfnerthu testosterone i gyd-naturiol. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel atodiad i ddatrys y galon a materion perthnasol cylchredol, gan gynnwys pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel.

Un pwynt i’w nodi yw bod rhai eitemau atgyfnerthu testosterone cael Tribulus fel eu hunig gydran. Rwyf hefyd yn archwilio un ar y safle hwn fod gan dim ond 45 mg o Tribulus fel y gydran unig. Mae gan TestoGen enfawr 300 mg o Tribulus ac nid yw’n hefyd y prif gynhwysyn yr eitem.

Unwaith eto, mae’r rhywbeth a gytunwyd fwyaf yn gyffredinol arno drwy gydol y astudiaethau ymchwil glinigol i wirio allan oedd bod Tribulus cael effaith bendant ffafriol ar godi libido. Felly, ar gyfer y budd-dal ei ben ei hun, yn ogystal â eich bod yn cael budd-daliadau ychwanegol ag ef ar gyfer y galon, cylchrediad y gwaed, pwysedd gwaed uchel a phroblemau colesterol uchel, yr wyf wrth fy modd yn cael Tribulus terrestris yn y cynhwysion.

Testogen cwpon cod 10%: TSR10

 

Ffenigrig – Mae perlysiau i gyd-naturiol rhyfeddol sydd mewn gwirionedd yn cael ei datgelu i godi cryfder, dygnwch hwb ac egni, gwella gyrru rhyw gwrywaidd a sefydlogi graddau testosterone. Nid yn unig mae ffenigrig hwb cyffroi rhywiol eto mae hefyd yn codi y potency o uchafbwyntiau.

Panax Ginseng – yn rhoi hwb ginseng Panax libido a chymhorthion mewn erections solet. Mae hefyd yn gwneud defnydd o ar gyfer gwella stamina corfforol, dygnwch, lefelau pŵer, a ffocws. Mae’n hefyd yn gynhwysyn nodweddiadol yn rhoi hwb i dasg Ocsid nitrig yn y corff. Cyfanswm gydran eithriadol i ddatblygu eich bod yn gorfforol ac yn seicolegol.

Sinc Gluconate – Dod o hyd i fod yn effeithlon iawn o ran annog y corff gwrywaidd i roi hwb i weithgynhyrchu o destosteron. Mae wir wedi eithaf amrywiaeth o fanteision iechyd ac mae’n cael ei cyfeirir atynt yn gyffredin fel affrodisaidd, yn ogystal mae’n helpu i gynnal eich sberm yn iach a chytbwys. Mae ‘na reswm maent yn dweud wystrys amrwd yn affrodisaidd, ac mae’n gan eu bod yn eithriadol o uchel yn Sinc! Sinc yn ychwanegol yn cynhwysyn gweithredol yn hanfodol pan mae’n ymwneud hyrwyddo datblygu feinwe cyhyrau a chyfanswm iechyd a lles. Mae’n annog cynhyrchu dopamin sydd mewn gwirionedd yn hanfodol yn enwedig pan fyddwch yn clywed sy’n cyflawni wirioneddol. Ac os manteision hynny nid yn unig yn ddigon, Sinc hefyd yn cynorthwyo cadw ganolbwyntio eich meddwl a miniog.

Seleniwm – Mae olrhain mwynau i gyd-naturiol lleoli yn y pridd ac mae ganddo amrywiaeth o eiddo ynddo yn cynorthwyo’r corff yn gweithio yn gywir, gan gynnwys gwella symudedd sberm a gwella canlyniadau gwrthocsidyddion sy’n hanfodol ar gyfer cael halogion annymunol hynny oddi wrth eich corff. Mae wedi cael ei gydnabod yn ychwanegol er mwyn helpu i ostwng pwysedd gwaed uchel.

Fitaminau B2, B5, a B6 – Mae’r grwp hwn o fitaminau B yn dîm asid amino sy’n cydweithio er budd eich lefelau testosteron drwy wella pris synthesis testosterone gyda chi cyflenwi gyda gwahanol manteision iechyd a lles arwyddocaol eraill. Fitamin B cymhleth wedi dangos mewn gwirionedd i fod yn wrth-estrogenic â dynion, gan awgrymu y bydd y rhain fitaminau sy’n toddi mewn dŵr yn effeithlon yn gostwng graddau estrogen. Nid yn unig hynny, fodd bynnag, Fitamin B yn ychwanegol gwych ac yn adnabyddus am godi gweithgynhyrchu ynni trwy drosi carb.

Fitamin D – Ymhlith y fitaminau mwyaf effeithiol a mwyaf effeithlon o ran codi eich lefelau testosteron. Yn wir, nid yw’n hefyd mewn gwirionedd fitamin, ac eto yn hytrach ei fod yn hormon sydd mewn gwirionedd yn rheoli nifer o swyddogaethau yn eich corff. Mae llawer o astudiaethau astudiaeth ymchwil glinigol datgelu cysylltiad rhwng fitamin D a thestosteron.

cliciwch yma i hawlio eich cwpon Testogen »

Sgîl-effeithiau Posibl TestoGen

Bob amser angen i chi gymryd gofal a ofalus wrth osod unrhyw beth i’r dde i mewn i’ch corff oherwydd y ffaith y gallai fod yn gyson effeithiau andwyol sefyllfa ymyl od. Serch hynny, wedi dweud hynny ac ar ôl mynd drwy’r holl gydrannau i gyd-naturiol yn yr eitem hon, nid wyf wedi darganfod unrhyw ymchwil neu werthuso sy’n argymell bod unrhyw fath o effeithiau andwyol niweidiol sy’n gysylltiedig ag unrhyw un o’r cynhwysion actif yn TestoGen. Yr wyf yn tybio ei fod yn ddiogel i ddatgan bod yna gryn dipyn RISG ISEL o brofi unrhyw fath o effeithiau andwyol anffafriol.

Cyfarwyddiadau At Ddefnydd

Argymhellir i gymryd 4 capsiwlau lledaenu drwy gydol y dydd Awgrymu cymryd un ar ôl pryd o fwyd y bore, cinio, a swper, yna un yn y nos yn ddiweddarach Dewis arall ychwanegol (ac un yr wyf i’n ei wneud ar hyn o bryd) yn cael ei cymryd 2 tabledi ar ôl pryd o fwyd bore a 2 capsiwlau ar ôl cinio

Ble i Brynu Testogen - Asiant Cryfder Testosterone ym Mro Morgannwg Cymru

Lle Allwch Chi Brynu Testogen ym Mro Morgannwg Cymru a Beth yw’r Cost?

Gallwch brynu yn gyflym Testogen ar-lein drwy wefan y gwneuthurwr.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 capsiwlau) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr yn syml $ 1.83 fesul dogn.

Pecyn # 2  byddwch yn cael 2 a chael un am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (cyfanswm o 360 capsiwlau) ar $ 119.95 (yn flaenorol $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr yn syml $ 1.33 yr un cynnig.

Pecyn # 3  byddwch yn cael 3 a chael dau hollol rhad ac am ddim ar gyfer cyflenwad pum mis! Mae’r gyfradd yn $ 179.95, gostyngiad o’r $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 yr un cynnig ac o bell set gorau. Mae hefyd yn digwydd i fod y fargen orau ar unrhyw fath o atgyfnerthu testosterone rydym wedi adolygu.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn  adolygiad TestoGen !

Cliciwch yma i brynu Testogen ym Mro Morgannwg Nghymru »

FLASH SALE 20% OFF »