Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Abertawe Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Abertawe Cymru

Testogen Hawlir Manteision: Gwella meinwe cyhyrau heb lawer o fraster màs llawer mwy o nerth a grym sy’n weddill Gwella cyhyrau tôn màs Dileu braster corff ychwanegol Cynorthwyo i ddatblygu gallu i ganolbwyntio

Last Updated on

Testogen Hawliwyd Manteision:

Testogen - Y testosteron Gorau Booster o 2016 - Prynu Testogen - Cryfder Testosteron Asiant yn Abertawe Cymru

 • Gwella màs meinwe cyhyrau heb lawer o fraster
 • Llawer mwy cryfder a phŵer sy’n weddill
 • Gwella cyhyrau tôn màs
 • Dileu fraster yn y corff ychwanegol
 • Cynorthwyo i ddatblygu gallu i ganolbwyntio
 • pŵer cynyddol
 • Gwella cyflwr meddwl

prynu yn awr »

A yw eich gradd testosterone gostwng yn gyflym? A yw eich bod virility yn araf gostwng wrth i chi heneiddio? Os yw hyn yn ymddangos fel chi, yna efallai y byddwch am ystyried cymryd atodiad hormon gwrywaidd Testogen . Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Abertawe Nghymru. Mae’n rhaid i chi gyfaddef bod cyfanswm eich nodweddion gwrywaidd yn gostwng wrth ichi heneiddio, sef y rheswm dylech i ddyblu eich ymdrechion mewn cadw ffordd iach a chytbwys o fywyd.

Ynghyd â ychwanegiad testosterone ag enw da ac yn ymddiried ynddo, byddwch yn gallu cadw i fyny at eich anghenion heb fretting i gael flinedig cyfleus neu bwysleisio allan. Os ydych yn meddwl mae angen i chi wella eich testosterone, ar ôl bod yn darllen ar a darganfod yn union sut y gallai Testogen eich helpu.

Adolygiad Testogen: Beth yw Testogen?

Testogen cael ei wneud yn y DU gan gwmni o’r enw Arbenigwyr maeth, ac yn cael ei gwasgaredig gwefan awdurdodau testogen yn unig ar gyfer. Mae hyn yn dangos na allwch brynu cynnyrch hwn yn unrhyw le ac eto dim ond ar ei safle swyddogol. Honnodd y busnes sy’n Testogen yn un o’r cyfuniadau cryfaf a mwyaf dibynadwy o’r holl-naturiol gynhwysion ar y farchnad sy’n cynorthwyo cynnydd cynnydd testosteron.

Mae’r cais hwn yn arferol ar gyfer y rhan fwyaf o fusnes atodiad er mwyn gwella cyfanrwydd eu heitem yn. Testogen serch hynny, yn fwy na fy nisgwyliadau o bryd welais ei fformiwla. Gall graddau testosterone Llai achosi stamina ac ynni cholled, gostwng ysfa rywiol, diffyg ffocws, gostyngiad mewn tôn cyhyrau, lleihau faint o galorïau, cynnydd mewn braster y corff a sawl un arall. Gallai Testogen gynorthwyo dro o amgylch y problemau hyn i ddod â chi yn ôl i’ch hen egnïol hunan. Mae rhai o’r honiadau iechyd a mantais lles o Testogen yn cynnwys:

 • Cynyddu eich gwydnwch, stamina a phŵer
 • Yn gwella ac arlliwiau màs cyhyr heb lawer o fraster
 • Cynyddu ysfa rywiol ac effeithlonrwydd sy’n gysylltiedig â rhyw
 • Canolbwyntio’n ffocws a ffocws
 • Dileu blinder, llid a braster corff dros ben

Testogen Cynhwysion

Prynu Testogen - Testosterone Booster yn Abertawe Cymru

Fel y nodwyd yn flaenorol, mae gan Testogen yn gynhwysion pendant a thrawiadol yr wyf yn cymryd yn ganiataol yn ffordd hyd yn oed yn fwy naturiol ac yn gryfach na llawer o boosters testosterone allan yno heddiw. Ei gynnig maint yw 4 pils sy’n gyfystyr 2,910 mg pob dogn o ddydd i ddydd.

Mae ei gymysgedd unigryw yn cynnwys asid D asbartig, terrestris tribulus, ginseng Panax, dyfyniad ffenigrig, sinc, hydroclorid Pyridoxine, ribofflafin, pantothenate calsiwm, seleniwm a cholecalciferol. Mae ei cynhwysion nad ydynt yn actif yn cynnwys stearad magnesiwm, gelatin sy’n cwmpasu capsiwl ac asiant llifo. Mae gan Testogen unrhyw gemegau artiffisial, lliw, llenwi, rhwymwyr, energizers neu gemegolion niweidiol a all activate effeithiau andwyol.

Adolygiad Testogen: Sut mae Testogen Gweithio?

Fel nifer o atchwanegiadau testosterone i maes ‘na, Testogen wedi’i gynllunio i gynyddu eich gweithgynhyrchu naturiol testosterone, a fydd yn sicr o helpu chi i gyrraedd eich potency a gollwyd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Abertawe Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o atchwanegiadau testosterone yn cael eu gwneud defnydd o ar gyfer adeiladu corff, iechyd a ffitrwydd, rheoli pwysau, effeithlonrwydd rhywiol gwan a nifer o rai eraill.

Gallai fformiwla effeithiol Testogen yn rhoi budd-daliadau hyn heb osod oddi ar unrhyw fath o fath o effeithiau andwyol. Testogen yn defnyddio 8 cydrannau effeithiol er mwyn helpu i wella eich graddau testosteron. Cydnabod sut yn union atodiad hwn yn gweithio, mae angen i chi wybod mwy ynghylch cynhwysion hyn yn drylwyr.

D-asbartig Asid asid D-asbartig yn rheoleiddiwr asid amino sy’n helpu gymell rhyddhau asiantau hormonaidd testosterone, sy’n cynnwys hormonau Luteinizing. Mewn astudiaeth gan NCBI , asid D-asbartig gwella gweithgynhyrchu o hormonau LH a thestosteron mewn pobl a rats.This amino rheolydd asid hefyd yn cynorthwyo yn y gweithgynhyrchu o màs cyhyr heb lawer o fraster ac yn cynyddu eich stamina a dygnwch yn gyffredinol. Mae rhai arbenigwyr hefyd yn awgrymu y gall asid D-asbartig un modd rhoi hwb i’ch proses metabolig a’ch libido, felly gallai cynorthwyo i golli pwysau tra ei fod yn rhoi hwb eich effeithlonrwydd rhywiol.
Ffenigrig Ffenigrig yn blanhigyn sy’n cael ei adnabod am ei briodweddau gwrth-diabetig, libido sy’n gwella a testosterone-hwb hadau. Mae rhai ymchwil yn argymell y gallai hyn perlysiau naturiol hefyd yn rhoi hwb colli pwysau i ryw extent.Fenugreek cynorthwyo codi lansio inswlin sy’n bwysig o ran controling eich graddau siwgr gwaed tra’n hyrwyddo cyhyrau heb lawer o fraster hwb torfol. Ar wahân i realiti hyn, ffenigrig yn yr un modd yn cynnwys eiddo gwrthocsidyddion pwerus.
Dyfyniad Ginseng Panax ginseng yn blanhigyn lle mae ei gwreiddiau yn cael eu defnyddio i ennill meddyginiaethau. Mae’r perlysiau yn affrodisiad adnabyddus sef y rheswm pam y’i gelwir yn aml fel “tarddiad guy” Fel symbylydd libido, gallai ginseng Panax gynorthwyo gwella eich perfformiad rhywiol a bydd yn eich cynorthwyo i gael erections solet (yn osgoi dysfunction erectile). Mae hefyd yn helpu pwysedd gwaed uchel is, yn rhoi hwb gweithrediad meddyliol a rhai gweithwyr proffesiynol yn awgrymu y gall fod o gymorth i wella effeithlonrwydd corfforol.
Seleniwm Seleniwm yn olrhain mwynau sy’n meddu ar nodweddion gwrthocsidiol. Mae astudiaethau wedi dangos mewn gwirionedd y gallai atchwanegiadau seleniwm yn helpu i leihau’r posibilrwydd o gelloedd canser y prostad dyrchafiad. Byd Gwaith, cyflyrau fel HIV, cyflwr Crohn ac eraill i gyd yn ymwneud â lefelau seleniwm llai.
Tribulus terrestris Tribulus terrestris yn perlysiau naturiol sy’n cael ei weld yn gyffredin yn y rhan fwyaf o iechyd a ffitrwydd ac atchwanegiadau ddynion, y credir yn bennaf i fod yn ddefnyddiol ar gyfer gwella perfformiad athletaidd, meinwe cyhyrau a chynnydd stamina, gwella lles sy’n gysylltiedig â rhyw neu hyd yn oed ar y galon ac iechyd cylchrediad y gwaed a enhancements.However lles, terrestris tribulus oes gan mewn gwirionedd yn cyfyngu treialon gwyddonol i gefnogi achosion lles hyn.
Fitamin B Mae gan Testogen fitamin B cymhleth o B2, B5 a B6. Fel asidau amino hanfodol, mae’r cymhorthion fitaminau B yn trosi carbohydradau i rym, sy’n rhoi mwy o ymyl chi mewn sesiynau ymarfer corff a hyfforddiant. Cynorthwyo B5 cynnal chwarren adrenal drwy ryddhau y cortisol asiant hormonaidd steroid, tra bod gwaith B6 yn yr afu i gynorthwyo’r broses metabolig asid amino tra ei fod yn cynyddu eich serotonin cemegol deimlo’n dda.
Fitamin D Testogen yn defnyddio chloecalciferol fel ei gynrychiolydd fitamin D, sydd yn cael ei ddeall i roi hwb eich gradd testosterone rhad ac am ddim-cost tra’n arafu cyfradd eich testosterone cyfnewid oestrogen.
Sinc Gluconate Zinc gluconate yn fwyn y credir i gynorthwyo gwella graddau testosterone ac mae’n affrodisiad poblogaidd. Mae’n cael ei wneud yn yr un modd defnyddio i gynorthwyo cynnal eich cyfrif sberm yn iach ac yn gyfrifol am lawer iawn o swyddogaethau corfforol i weithio’n iawn.

Fel y gallech weld o’r cynhwysion hyn, gallai Testogen yn sicr o gymorth i roi hwb y gweithgynhyrchu eich testosterone, gwella eich effeithlonrwydd rhywiol, gwella eich stamina, dygnwch, cryfder ac egni tra’n cefnogi cyhyrau heb lawer o fraster datblygiad torfol.

Cliciwch yma i brynu Testogen yng Nghymru Abertawe »

A yw Testogen Diogel? A Mae unrhyw Effaith Ochr?

Hyd yma, nid oes unrhyw effeithiau negyddol a gydnabyddir ar gyfer yr enw brand ar-lein. Testogen yn 100% atodiad naturiol ac yn seiliedig perlysiau, sy’n awgrymu na fyddwch yn cael unrhyw fath o sgîl-effeithiau fel gwenwyn, a oedd yn meddyginiaethau mwyaf steroidal cychwyn. Yr unig cynhwysyn sydd angen i chi i fod yn wyliadwrus yn terrestris tribulus, nad yw’n cael ei cynghori ar gyfer defnydd hir-barhaol. Mae hyn ond yn awgrymu nad yw Testogen yn atodiad sgil-effeithiau rhad ac am ddim. Mae angen i chi ymgynghori â’ch proffesiynol meddygol i ddechrau cyn i chi defnyddio Testogen.

Prynu Testogen - Testosterone Booster yn Abertawe Cymru

Testogen a Argymhellir Defnyddio

Arbenigwyr maeth yn cynghori eich bod yn defnyddio Testogen fel eich atodiad maeth. Cymerwch 4 pils y dydd, gyda bwyd. Yn fwy na dos hwn oni bai ei dderbyn gan eich meddyg. Gallai hyn atodiad ychwanegol rhwystro gwahanol gyffuriau meddyginiaethol eraill, felly os ydych yn cymryd unrhyw fath o fath o feddyginiaethau, yna mae angen i chi ymgynghori â’ch meddyg cyn i chi ddechrau defnyddio Testogen.

cliciwch yma i brynu Testogen yng Nghymru Abertawe »

Adolygiad Testogen Crynodeb

Testogen yn cynnig fformiwla rhyfeddol sydd mor bwerus, mae’n anodd gweld unrhyw ganlyniadau. Gyda dros 2,500 mg o asiantau organig cydnabyddedig, Testogen yn un o’r atgyfnerthu testosterone mwyaf pwerus a mwyaf i gyd-naturiol yn y farchnad. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yn Abertawe Nghymru. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gwneud Testogen ochr atodiad rhad ac am ddim-effeithiau. Mae’n rhaid i chi werthuso eich gwrthwynebiad i ddarparu eich corff hyd yn oed mwy o le i addasu i fformiwla effeithiol Testogen yn.

manteision

 • 100% pur a phob-naturiol fformiwla
 • Cefnogi hwb gweithgynhyrchu testosterone
 • Gwella effeithlonrwydd sy’n gysylltiedig â rhyw a chorfforol
 • Yn darparu gwrth-oxidants a manteision colli pwysau
 • Unrhyw sgîl-effeithiau cydnabyddedig
 • 60 diwrnod gwarant arian yn ôl

anfanteision

 • adolygiadau cleientiaid Limited (y brand yn ymarferol newydd)
 • Mae ganddo dos pwerus o terrestris tribulus.

Lle y gallwch brynu Testogen yn Abertawe Cymru a Beth yw’r Cost?

Gellir Testogen eu prynu ar ei brif wefan. Os ydych yn gofalu am i ddarganfod yr eitem hon mewn mannau eraill, fod yn hynod ymwybodol y gall ei ansawdd uchaf fod dan amheus. Byddwch yn sicr yn fwy na thebyg defnyddio brisiau disgownt, yn enwedig os ydych yn mosting debygol o brynu’r cyfanwerthu eitem. Fel enghraifft, gallech brynu 3 cynwysyddion ar gyfer y gost o ddau, neu bump am bris 3. Drwy wneud hyn, gallwch arbed swm sylweddol o fenthyciad. Nid yw’r eitem yn wirioneddol ar gael yn rhwydd ar Amazon.com, Walmart neu GNC.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 pils) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr yn syml $ 1.83 yr un cynnig.

Pecyn # 2  byddwch yn caffael dau a chael un am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (yn gyffredinol o 360 tabledi) ar $ 119.95 (yn flaenorol $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr yn syml $ 1.33 fesul dogn.

Pecyn # 3  byddwch yn cael 3 a chael 2 ganmoliaethus ar gyfer cyflenwad pum mis! Y gost yw $ 179.95, sef gostyngiad o $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 fesul gwasanaethu ac o bell ffordd set gorau. Mae’n un modd yn digwydd i fod yn y fargen orau iawn ar unrhyw atgyfnerthu testosterone rydym wedi eu harchwilio.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn adolygiad TestoGen !

cliciwch yma i brynu Testogen yng Nghymru Abertawe »

FLASH SALE 20% OFF »