Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Ngelligaer Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Ngelligaer Cymru

Testogen Hawlir Perks: Cynyddu màs cyhyr heb lawer o fraster caledwch Ychwanegol a phŵer Gwella tôn meinwe cyhyrau ar ôl Cael gwared ar gynorthwyo braster corff ychwanegol crynodiad hogi Gwella po

Last Updated on

Testogen Hawliwyd Perks:

Testogen - Y testosteron Gorau Booster o 2016 - Ble i Dod o hyd i Testogen - Testosterone Ynni Asiant yng Ngelligaer Cymru

 • Cynyddu màs cyhyr heb lawer o fraster
 • caledwch Ychwanegol a phŵer sy’n weddill
 • Gwella tôn meinwe cyhyrau
 • Cael gwared o fraster y corff ychwanegol
 • crynodiad hogi cynorthwyo
 • gwella pŵer
 • gwella hwyliau

prynu yn awr »

A yw eich lefel testosterone prysur leihau? A yw eich bod virility araf lleihau wrth i chi heneiddio? Os yw hyn yn ymddangos fel chi, ar ôl y gall ydych yn bwriadu ystyried cymryd atodiad hormonaidd gwrywaidd Testogen . Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Ngelligaer Nghymru. Mae’n rhaid i chi gyfaddef bod eich priodoleddau gwrywaidd cyffredinol yn gostwng wrth ichi heneiddio, sef y rheswm mae angen i chi ddyblu eich cynlluniau wrth gadw ffordd iach o fyw.

Ynghyd â’r atodiad testosterone dibynadwy ac yn ymddiried ynddo, byddwch yn sicr yn cael y gallu i gynnal eich anghenion heb bwysleisio cael blino yn hawdd neu wisgo allan. Os ydych yn cymryd yn ganiataol yn rhaid i chi wella eich testosterone, ar ôl bod yn darllen ar a darganfod yn union sut y gall Testogen eich helpu.

Adolygiad Testogen: Beth yw Testogen?

Testogen ei weithgynhyrchu yn y DU gan fusnes o’r enw Arbenigwyr maeth, ac yn cael ei ddosbarthu ar gyfer safle ar y rhyngrwyd testogen awdurdod yn unig. Mae hyn yn golygu na allwch brynu cynnyrch hwn yn unrhyw le, ond dim ond ar ei brif wefan. Mae’r cwmni yn haerodd Testogen yn un o’r cyfuniadau cryfaf a mwyaf effeithlon o gynhwysion naturiol ar y farchnad sy’n helpu rhoi hwb hwb testosteron.

Mae’r cais hwn yn arferol ar gyfer y rhan fwyaf o gwmnïau atodiad i gynyddu enw da eu heitem yn. Testogen serch hynny, rhagori fy rhagdybiaethau y funud gwelais ei fformiwla. Gall lefelau testosterone Llai achosi dygnwch ac ynni cholled, gostwng ysfa rywiol, diffyg canolbwyntio, gostyngiad mewn tôn màs cyhyr, defnydd o galorïau lleihau, yn codi mewn braster y corff a sawl un arall. Gall Testogen gynorthwyo dro o amgylch y problemau hyn i ddod â chi yn ôl i’ch hen egnïol hunan. Mae nifer o’r hawliadau budd-dal iechyd a lles y Testogen yn cynnwys:

 • Cynyddu eich gwydnwch, dygnwch ac ynni
 • Gwella ac arlliwiau heb lawer o fraster màs meinwe cyhyrau
 • Cynyddol libido ac effeithlonrwydd rhywiol
 • Miniogi pwyslais a chanolbwyntio
 • Gwared blinder, diffyg amynedd a braster corff dros ben

Testogen Cynhwysion

Ble i Brynu Testogen - Testosterone Booster yng Ngelligaer Cymru

Fel y soniwyd yn gynharach, mae gan Testogen yn gynhwysion unigryw a thrawiadol gweithredol y credaf yn ffordd fwy naturiol ac yn fwy pwerus na llawer o boosters testosterone ar y farchnad heddiw. Mae ei dimensiwn gwasanaethu yw 4 pils sy’n gyfystyr 2,910 mg bob dos o ddydd i ddydd.

Ei chymysgedd perchnogol yn cynnwys asid D asbartig, terrestris tribulus, ginseng Panax, hanfod ffenigrig, sinc, hydroclorid Pyridoxine, ribofflafin, pantothenate calsiwm, seleniwm a cholecalciferol. Ei gynhwysion anweithgar yn cynnwys stearad magnesiwm, gelatin capsiwl cragen ac yn asiant ffrydio. Mae gan Testogen unrhyw gadwolion synthetig, lliw, llenwi, rhwymwyr, symbylyddion neu gemegau niweidiol a all sbarduno effeithiau negyddol.

Adolygiad Testogen: Sut mae Testogen Gweithio?

Fel llawer o atchwanegiadau testosterone i maes ‘na, Testogen cael ei ddatblygu i gynyddu eich cynhyrchu naturiol testosterone, a fydd yn sicr yn eich helpu i gyflawni eich virility sied. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Ngelligaer Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o atchwanegiadau testosterone yn cael eu defnyddio ar gyfer adeiladu cyhyrau, ffitrwydd corfforol, colli pwysau, perfformiad gwan sy’n gysylltiedig â rhyw a nifer o rai eraill.

Gall fformiwla effeithiol Testogen yn darparu manteision hyn heb achosi unrhyw fath o fath o sgîl-effeithiau. Testogen yn defnyddio wyth cydrannau effeithlon i helpu i gynyddu eich graddau testosterone. Er mwyn deall pa mor atodiad hwn yn gweithio, mae angen i chi ddeall hyd yn oed mwy o bryder cydrannau hyn yn drylwyr.

D-asbartig Asid asid D-asbartig yn rheoleiddiwr asid amino sy’n cynorthwyo gymell lansio hormonau testosterone, sy’n cynnwys hormonau Luteinizing. Mewn astudiaeth gan NCBI , asid D-asbartig yn gwella cynhyrchu asiantau hormonaidd LH a thestosteron mewn bodau dynol ac rats.This amino awdurdod rheoleiddio asid hefyd yn helpu wrth gynhyrchu màs meinwe cyhyrau heb lawer o fraster ac yn codi cyfanswm eich stamina a dygnwch. Mae rhai arbenigwyr yn yr un modd yn argymell bod asid D-asbartig gallai un modd gwella eich proses metabolig a’ch libido, felly gallai helpu chi i leihau pwysau tra ei fod yn gwella eich perfformiad rhywiol.
Ffenigrig Ffenigrig yn blanhigyn sy’n cael ei adnabod am ei briodweddau gwrth-diabetig, libido sy’n gwella a testosterone-hwb hadau. Mae rhai astudiaethau ymchwil yn awgrymu y gallai hyn perlysiau naturiol yr un modd rhoi hwb llosgi braster i rai cynorthwyo extent.Fenugreek codi lansio inswlin sy’n hanfodol wrth reoli eich graddau lefel siwgr gwaed tra’n hysbysebu meinwe cyhyrau heb lawer o fraster hwb torfol. Heblaw ffeithiau hyn, ffenigrig meddu ar nodweddion gwrth-oxidants pwerus yr un modd.
Dyfyniad Ginseng Panax ginseng yn blanhigyn lle mae ei gwreiddiau yn cael eu defnyddio i wneud meddyginiaethau. Mae’r perlysiau yn affrodisiad gydnabyddedig sef y rheswm pam y’i gelwir weithiau fel “dyn tarddiad” Fel symbylydd libido, gall ginseng Panax helpu i wella eich perfformiad rhywiol ac yn sicr yn eich helpu i gael erections cryf (yn stopio dysfunction erectile). Mae hefyd yn cynorthwyo pwysedd gwaed uchel is, gwella swyddogaeth seicolegol ac mae rhai arbenigwyr yn argymell y gallai fod o gymorth i wella perfformiad corfforol.
Seleniwm Seleniwm yn olrhain mwynau sy’n meddu ar nodweddion gwrthocsidiol. Mae astudiaethau ymchwil wedi dangos y gallai atchwanegiadau seleniwm yn helpu i leihau’r cyfle o ran cynnydd canser y prostad. Byd Gwaith, problemau megis HIV, salwch Crohn ac eraill i gyd yn gysylltiedig â graddau seleniwm lleihau.
Tribulus terrestris Tribulus terrestris yn perlysiau sy’n cael ei gweld yn aml yn y mwyafrif o ffitrwydd corfforol ac atchwanegiadau gwrywaidd, y credir yn bennaf i fod yn fanteisiol ar gyfer gwella perfformiad athletaidd, cyhyrau a chynnydd stamina, adnewyddu lles sy’n gysylltiedig â rhyw a hyd yn oed y galon a chylchrediad y gwaed lles enhancements.However, terrestris tribulus oes rhaid profion meddygol cyfyngedig i gynnal achosion lles hyn.
Fitamin B Mae gan Testogen fitamin B cymhleth o B2, B5 a B6. Fel asidau amino pwysig, mae’r fitaminau B yn helpu trosi carbohydradau dde i mewn i rym, sy’n cynnig llawer mwy o ymyl chi mewn sesiynau ymarfer corff a hyfforddiant. Cymhorthion B5 yn cefnogi chwarren adrenal drwy lansio y cortisol hormon steroid, tra B6 yn gweithredu yn yr iau er mwyn helpu proses metabolig asid amino tra ei fod yn codi eich serotonin cemegol deimlo’n dda.
Fitamin D Testogen defnyddio chloecalciferol fel ei gynrychiolydd fitamin D, a elwir i roi hwb eich gradd testosterone rhad ac am ddim tra’n lleihau cyfradd eich testosterone trosi i mewn i oestrogen.
Sinc Gluconate Zinc gluconate yn fwyn sy’n credir i helpu i wella graddau testosterone ac mae’n affrodisiad adnabyddus. Mae’n cael ei ddefnyddio yn ychwanegol i helpu cynnal eich cyfrif sberm iach a chytbwys ac yn atebol am llawer gyfan o nodweddion ffisegol i weithio’n iawn.

Fel y gwelwch o’r cydrannau hyn, gallai Testogen bendant yn cynorthwyo cynyddu gweithgynhyrchu eich testosterone, gwella eich effeithlonrwydd sy’n gysylltiedig â rhyw, rhoi hwb i’ch stamina, dygnwch, stamina a phŵer tra’n cefnogi cyhyrau dyrchafiad màs heb fraster.

Cliciwch yma i brynu Testogen yng Ngelligaer Cymru »

A yw Testogen Diogel? A Mae unrhyw Effaith Ochr?

Hyd yn hyn, nid oes unrhyw sgîl-effeithiau cydnabyddedig ar gyfer brand hwn ar-lein. Testogen yn 100% atodiad holl-naturiol ac yn seiliedig perlysiau, sy’n dangos na fyddwch yn cael unrhyw sgîl-effeithiau fel gwenwyn, a oedd yn y rhan fwyaf o gyffuriau steroid yn ei achosi. Yr unig elfen y mae angen i chi i fod yn wyliadwrus yn terrestris tribulus, nad awgrymir ar gyfer defnydd hir-barhaol. Mae hyn ond yn awgrymu nad yw Testogen yn atodiad sgil-effeithiau rhad ac am ddim. Mae’n rhaid i chi ymgynghori â’ch meddyg i ddechrau cyn i chi ddefnyddio Testogen.

Prynu Testogen - Testosterone Booster yng Ngelligaer Cymru

Testogen a Argymhellir Defnyddio

Arbenigwyr maeth yn cynghori eich bod yn defnyddio Testogen fel eich atodiad dietegol. Cymerwch pedwar capsiwlau y dydd, gyda bwyd. Peidiwch â rhagori dos hwn oni bai gymeradwyo gan eich proffesiynol meddygol. Gallai hyn atodiad un modd darfu amryw gyffuriau meddyginiaethol eraill, felly os ydych yn cymryd unrhyw fath o fath o feddyginiaethau, ar ôl hynny mae angen i chi ymgynghori â’ch meddyg cyn i chi ddechrau defnyddio Testogen.

cliciwch yma i brynu Testogen yng Ngelligaer Cymru »

Adolygiad Testogen Crynodeb

Testogen yn cynnig fformiwla trawiadol sydd mor bwerus, nid oes modd gweld unrhyw ganlyniadau. Gyda dros 2,500 mg o asiantau organig adnabyddus, Testogen yn un o’r atgyfnerthu testosterone mwyaf grymus a mwyaf naturiol ar y farchnad. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Ngelligaer Nghymru. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gwneud Testogen ochr atodiad rhad ac am ddim-effeithiau. Mae angen i chi werthuso eich goddefgarwch i gynnig eich corff hyd yn oed mwy ardal i ddod i arfer â fformiwla pwerus Testogen yn.

manteision

 • 100% pur a fformiwla naturiol
 • Cynnal hwb gweithgynhyrchu testosterone
 • Yn rhoi hwb effeithlonrwydd rhywiol a chorfforol
 • Yn darparu gwrth-oxidants a manteision llosgi braster
 • Dim effeithiau andwyol cydnabyddedig
 • 60 diwrnod gwarant arian yn ôl

anfanteision

 • adolygiadau defnyddwyr Limited (y brand yn ymarferol newydd)
 • Mae ganddo dos pwerus o terrestris tribulus.

Lle y gallwch brynu Testogen yng Ngelligaer Cymru a Beth yw’r Cost?

Gellir Testogen eu prynu ar ei wefan swyddogol. Os ydych yn gofalu am i ddod o hyd cynnyrch hwn mewn mannau eraill, fod yn ofalus iawn fel y gallai ei ansawdd fod o dan amheus. Byddwch yn cael cynnig cyfraddau cyfradd ddisgownt o bosibl, yn enwedig os ydych yn mosting tebygol o gaffael eitem mewn swmp. Er enghraifft, gallwch brynu tri cynwysyddion ar gyfer y gost o ddau, neu bump am gost o dri. Fel hyn, gallech arbed swm sylweddol o arian parod. Nid yw’r eitem ar gael yn rhwydd ar Amazon.com, Walmart neu GNC.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 capsiwlau) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.83 yr un cynnig.

Pecyn # 2  byddwch yn prynu dau a chael un am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (cyfanswm o 360 capsiwlau) ar $ 119.95 (yn flaenorol $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.33 yr un cynnig.

Pecyn # 3  byddwch yn caffael tair a chael dau hollol rhad ac am ddim ar gyfer cyflenwad pum mis! Y gost yw $ 179.95, sef gostyngiad o $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 fesul gwasanaethu ac heb os nac oni bai y pecyn gorau. Mae’n un modd yn digwydd i fod y cynnig mwyaf effeithiol ar unrhyw fath o atgyfnerthu testosterone rydym wedi asesu.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn adolygiad TestoGen !

cliciwch yma i brynu Testogen yng Ngelligaer Cymru »

FLASH SALE 20% OFF »