Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nghwmbrân Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nghwmbrân Cymru

Testogen Hawlir Budd-daliadau: Cynnydd gweithgynhyrchu naturiol testosterone llawer mwy testosteron yn codi stamina a stamina Adeiladu feinwe yn llawer mwy cyhyrog ac yn codi màs cyhyr toddi i ffwrdd e

Last Updated on

Testogen Hawlio Budd-daliadau:

Ble i Dod o hyd i Testogen - Cryfder Testosterone Asiant yng Nghwmbrân Cymru Testogen - Y testosteron Gorau Booster 2016

 • Cynyddu gweithgynhyrchu naturiol testosterone
 • Llawer mwy testosteron yn codi stamina a stamina
 • Adeiladu llawer mwy o feinwe cyhyrol a codi màs cyhyr
 • Toddi i ffwrdd braster corff dros ben yn enwedig o gwmpas eich bol
 • Goleuadau eich Libido AR TÂN
 • Gwirioneddol testosterone hwb cynhwysion
 • Dosau mawr i gynhyrchu canlyniadau go iawn
 • Mae’r holl gynhwysion naturiol heb sgîl-effeithiau negyddol
 • 60 Diwrnod 100% Gwarant ôl Arian!

prynu yn awr »

 

Beth yw Testogen?

Testogen yn atgyfnerthu testosterone a gynlluniwyd ac a wnaed gan Collection Nod Masnach Olympia Ronnie Coleman. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nghwmbran Nghymru. Testosterone yn asiant hormonaidd rhyw gwrywaidd sy’n bwysig iawn mewn twf atgenhedlu ac sy’n gysylltiedig â rhyw. Fel arfer, y radd o hormon hwn yn dueddol o ostwng yn raddol wrth i oedran yn cynyddu preifat.

Mae’n un modd hanfodol i ddeall deall bod hormon hwn yn dechrau i ddatblygu ychydig cyn geni. Mae gweithgynhyrchu o hormon hwn yn y corff fel arfer ar lefel gradd casglu yn ystod glasoed pan dynion ifanc yn ymgymryd oedran aeddfedrwydd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nghwmbran Nghymru. Mae rôl atgyfnerthu hon, o ganlyniad, yw helpu pob gwryw sydd yn wynebu problemau sy’n gysylltiedig rhyw megis llai o libido a llai cyhyrau twf torfol.

Adolygiad Testogen: Sut mae’n gweithio?

Felly – sut allwch chi gael yr holl pŵer hwn gan y cynhwysion i gyd-naturiol pur yn TestoGen? Hawl dyma y bit gwyddoniaeth. Testosterone yw hyn a elwir yn asiant hormonaidd steroid. ‘I’ jyst beth sy’n gwneud gwryw, a guy. (Gan y merched ganran bynnag hefyd yn caniatáu i ni beidio mynd yno). Mae’n dechrau i ffwrdd cyn i chi yn cael eu geni, yn dod i ben ar llencyndod ond wedyn yn disgyn i ffwrdd wrth i chi oedran. I’r dde yma dim ond yr hyn y mae’n ei gostio? byddwch yn sied, a pha mor gyflym:

testogen-graph2Nid yw’n edrych yn rhagorol, nac ydi? Mae’n newyddion penodol ddrwg os ffitrwydd corfforol a meinweoedd cyhyrau yn hanfodol i chi, ond bydd yn sicr byddwch yn taro ym mhob math o ffyrdd amrywiol eraill hefyd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nghwmbran Nghymru. Byddwch yn dod ar draws troellog i lawr fel eich graddau testosterone cwymp.

 • Blinder ac iselder
 • Methu libido (heb sôn am eich balchder a llawenydd yn yr adran honno) poeth, fodd bynnag, eich partner yn
 • Braster yn dechrau i adeiladu o amgylch eich gwasg
 • Eich cof ffocws ac nid yr hyn y maent yn arfer bod

Ac yn awr y gallwch chi wneud rhywbeth yn ei gylch yn hawdd. Defnydd TestoGen, yr holl ffordd-naturiol ac yn ddiogel i osod trafferthion hyn tu ôl i chi a BYW unwaith eto!

cliciwch yma i archebu Testogen yng Nghwmbrân Cymru »

Testogen Cynhwysion: Felly Beth sydd ynddo?

Ble i Brynu Testogen - Testosterone Booster yng Nghwmbrân Cymru

D-asbartig Asid – Mae hyn yn y gydran ganolog o TestoGen ac yn gwbl reason– gan ei fod yn swyddogaethau! Pan fydd dyn yn cymryd D-asbartig Asid mae’n rhoi hwb y gweithgynhyrchu o rywbeth a elwir Luteinizing asiant hormonaidd (LH). Mae’r asiant hormonaidd LH yn hyrwyddo gweithgynhyrchu o testosterone rhad ac am ddim! D-asbartig Asid yn hanfodol ar gyfer y swyddogaeth y mae’n ei chwarae mewn corff dyn drwy wella lefelau egni, ysfa rywiol, stamina, ac stamina– pob syth yn ymwneud â’r modd y mae’n cynyddu raddau o testosterone rhad ac am ddim-cost!

Tribulus terrestris – Planhigyn ble mae’n ffrwythau, dail, a tharddiad gwnaed defnydd o ar gyfer amrywiaeth o ddibenion meddygol ledled y byd. I ddynion, mae’n cael ei ddefnyddio’n fwyaf yn gyffredinol i roi hwb i libido a byddwch yn gweld cynhwysyn hwn mewn nifer o atchwanegiadau atgyfnerthu testosterone naturiol. Mae’n cael ei ddefnyddio’n ychwanegol fel atodiad i gyfeiriad y galon a materion yn ymwneud â chylchrediad y gwaed, gan gynnwys pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel.

Un peth i’w nodi yw bod rhai eitemau atgyfnerthu testosterone cael Tribulus fel eu hunig gydran. Rwyf hyd yn oed gwerthuso un ar y wefan hon nad oedd dim ond 45 mg o Tribulus fel cynhwysyn gweithredol unigol. Mae gan TestoGen yn monstrous 300 mg o Tribulus ac nid yw’n hefyd cynhwysyn allweddol yr eitem.

Unwaith eto, yr un peth y cytunwyd fwyaf nodweddiadol arnynt ar draws y ymchwil meddygol Rwyf adolygiad oedd bod gan Tribulus yn cael effaith bendant gadarnhaol ar wella ysfa rywiol. Felly, ar gyfer fantais fod ei ben ei hun, yn ogystal â’r ffaith eich bod yn cael budd-daliadau ychwanegol ag ef ar gyfer y materion y galon, cylchrediad, pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel, yr wyf yn hoffi cael Tribulus terrestris yn y cynhwysion actif.

Testogen cwpon cod 10%: TSR10

 

Ffenigrig – Mae perlysiau naturiol rhyfeddol sydd wedi cael ei datgelu i gynyddu gwydnwch, gwella stamina a bywiogrwydd, gwella ysfa rywiol gwrywaidd a sefydlogi graddau testosterone. Nid yn unig mae ffenigrig cynyddu cyffroi rhywiol eto mae’n un modd yn rhoi hwb effeithiolrwydd uchafbwyntiau.

Panax Ginseng – ginseng Panax yn hybu libido ac yn cynorthwyo wrth erections cryf. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwella stamina corfforol, dygnwch, graddau pŵer, a chanolbwyntio. Mae’n hefyd yn cynhwysyn gweithredol cyffredin wrth wella dasg Ocsid nitrig yn y corff. Yn gyffredinol cynhwysyn eithriadol i ddatblygu eich bod yn llythrennol ac yn seicolegol.

Sinc Gluconate – Dod o hyd i fod yn wirioneddol effeithiol o ran annog y corff gwrywaidd i godi gweithgynhyrchu o testosterone. Mae wir wedi eithaf amrywiaeth o fanteision iechyd ac mae’n cael ei adnabod yn gyffredin fel affrodisaidd, yn ogystal mae’n cynorthwyo cynnal eich sberm yn iach. Mae ‘na reswm maent yn ei ddweud wystrys amrwd yn affrodisaidd, ac mae’n oherwydd eu bod yn uchel iawn mewn Sinc! Sinc yn ychwanegol yn cynhwysyn gweithredol hanfodol pan mae’n ymwneud hybu twf meinwe cyhyrau a chyfanswm lles. Mae’n annog cynhyrchu dopamin sydd mewn gwirionedd yn hanfodol yn enwedig pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff mewn gwirionedd yn gwrando arnynt. Ac os nad yw manteision hynny yn ddigonol, Sinc hefyd yn helpu i gynnal canolbwyntio eich meddwl a miniog.

Seleniwm – Mae olrhain mwynau i gyd-naturiol a ddarganfuwyd yn baw ac mae ganddo nifer o eiddo ynddo sy’n helpu y swydd corff yn gywir gan gynnwys cynyddu symudedd sberm a gwella effeithiau gwrth-ocsidyddion sy’n hanfodol ar gyfer cael sylweddau gwenwynig niweidiol rhai oddi wrth eich corff . Mae wedi mewn gwirionedd yr un modd ei gydnabod i helpu i leihau pwysedd gwaed uchel.

Fitaminau B2, B5, a B6 – Mae’r tîm hwn o fitaminau B yn grŵp asid amino sy’n cydweithio er mwyn elw eich lefelau testosteron drwy roi hwb pris synthesis testosterone gyda chi gyflenwi gyda manteision iechyd pwrpasol eraill. Fitamin B cymhleth wedi dangos mewn gwirionedd i fod yn wrth-estrogenic i guys, gan awgrymu bod graddau estrogen fydd y rhain fitaminau sy’n toddi mewn dŵr yn llwyddiannus yn is. Nid yn unig hynny, ond Fitamin B hefyd yn wych ac yn adnabyddus am godi gweithgynhyrchu pŵer gyda trosi garbohydradau.

Fitamin D – Un o’r fitaminau gorau a mwyaf cynhyrchiol mewn perthynas â chynyddu eich lefelau testosteron. A dweud y gwir, nid yw’n hyd yn oed yn wirioneddol yn fitamin, ac eto yn hytrach ei fod yn asiant hormonaidd sydd mewn gwirionedd yn rheoli cannoedd o swyddogaethau yn eich corff. Mae llawer o astudiaethau ymchwil feddygol datgelu cysylltiad rhwng fitamin D a thestosteron.

cliciwch yma i hawlio eich cwpon Testogen »

Sgîl-effeithiau Posibl TestoGen

Mae’n rhaid i chi yn gyson i wneud yn siŵr a ofalus wrth roi unrhyw beth i mewn i’ch corff oherwydd gall bob amser yn sgîl-effaith achos cornel ‘n annaearol. Serch hynny, wedi dweud hynny ac ar ôl cael yr holl gydrannau i gyd-naturiol yn yr eitem hon, nid wyf wedi dod ar draws unrhyw fath o astudio neu werthuso sy’n argymell oes unrhyw sgîl-effeithiau andwyol sy’n gysylltiedig ag unrhyw un o’r cynhwysion actif yn TestoGen. Rwy’n credu ei fod yn ddiogel i ddatgan bod yna gryn dipyn RISG ISEL o brofi unrhyw effeithiau niweidiol niweidiol.

Cyfarwyddiadau At Ddefnydd

Argymhellir i gymryd 4 capsiwlau gwasgaru drwy gydol y dydd Argymell cymryd un ar ôl brecwast, cinio, a swper, ac wedyn un yn y nos yn ddiweddarach Dewis arall (ac un yr wyf i’n ei wneud ar hyn o bryd) yw cymryd 2 capsiwlau ar ôl pryd o fwyd bore a 2 capsiwlau ôl swper

Ble i Brynu Testogen - Asiant Cryfder Testosterone yng Nghwmbrân Cymru

Lle Allwch Chi Brynu Testogen yng Nghwmbrân Cymru a Beth yw’r Cost?

Gallech gyfleus prynu Testogen ar-lein drwy wefan y gwneuthurwr.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 capsiwlau) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.83 bob gweini.

Pecyn # 2  byddwch yn caffael dau a chael un yn hollol rhad ac am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (yn gyffredinol o 360 capsiwlau) ar $ 119.95 (gynt $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.33 fesul gynnig.

Pecyn # 3  byddwch yn prynu 3 a chael 2 hollol rhad ac am ddim ar gyfer cyflenwad pum mis! Mae’r gyfradd yn $ 179.95, sef gostyngiad o $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 fesul gynnig ac o bell y pecyn fargen orau iawn. Mae’n un modd digwydd bod y fargen mwyaf effeithiol ar unrhyw atgyfnerthu testosterone rydym wedi archwilio mewn gwirionedd.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn  adolygiad TestoGen !

Cliciwch yma i brynu Testogen yng Nghwmbrân Cymru »

FLASH SALE 20% OFF »