Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nglynebwy Cymru

Home » Review » testogen » Adolygiad Testogen: Ble I Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nglynebwy Cymru

Testogen Hawlir Budd-daliadau: Cynnydd cynhyrchu naturiol testosterone llawer mwy testosteron yn codi cryfder a stamina Datblygu màs cyhyr ychwanegol ac yn codi màs cyhyr yn toddi i ffwrdd bo dros ben

Last Updated on

Testogen Hawlio Budd-daliadau:

Prynu Testogen - Asiant Cryfder Testosterone yng Nglynebwy Cymru Testogen - Y testosteron Gorau Booster 2016

 • Cynyddu cynhyrchu naturiol testosterone
 • Llawer mwy testosteron yn codi cryfder a stamina
 • Datblygu màs cyhyr ychwanegol ac yn codi màs cyhyr
 • Toddi i ffwrdd braster corff dros ben yn benodol o gwmpas eich bol
 • Goleuadau eich Libido AR TÂN
 • testosterone Real rhoi hwb cynhwysion actif
 • Dosau mawr i gynhyrchu canlyniadau go iawn
 • Mae pob cynhwysion actif naturiol heb effeithiau andwyol anffafriol
 • 60 Diwrnod 100% Arian Back Gwarant!

prynu yn awr »

 

Beth yw Testogen?

Testogen yn atgyfnerthu testosterone a wnaed ac a weithgynhyrchir gan Collection Nod Masnach Olympia Ronnie Coleman. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nglynebwy Nghymru. Testosterone yn hormon rhyw gwrywaidd sy’n angenrheidiol mewn datblygiad atgenhedlu ac sy’n gysylltiedig â rhyw. Fel arfer, y radd o hon asiant hormonaidd mae gan y duedd i fynd i lawr yn raddol wrth i oedran o codiadau unigol.

Mae hefyd yn bwysig i ddeall cydnabod bod hon asiant hormonaidd yn dechrau i sefydlu ychydig cyn geni. Mae gweithgynhyrchu o hwn asiant hormonaidd yn y corff fel arfer ar lefel gradd o ddewis yn ystod oedran glasoed pan dynion ifanc yn mynd trwy glasoed. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nglynebwy Nghymru. Mae dyletswydd atgyfnerthu hwn, o ganlyniad, yw cynorthwyo pob gwryw sydd yn wynebu materion perthnasol rhyw fel libido isel a gostwng cyhyr datblygu màs.

Adolygiad Testogen: Sut mae’n gweithio?

Felly – sut allwch chi gael yr holl pŵer hwn gan y cydrannau i gyd-naturiol pur yn TestoGen? Isod yw’r bit ymchwil wyddonol. Testosterone yw hyn a elwir yn hormon steroid. Mae’n beth sy’n gwneud dyn, dyn. (Mae’r merched yn cael ganran hefyd, fodd bynnag, gadewch i ni fynd yno). Mae’n dechrau cyn i chi yn cael eu geni, yn dod i ben yn ystod glasoed, ond wedyn yn gadael wrth i chi fynd yn hŷn. Hawl dyma unig yr hyn mae’n ei gostio? byddwch yn colli, a pha mor gyflym yn union:

testogen-graph2Nid yw’n edrych yn rhagorol, nac ydi? Mae’n benodol trafferth os ffitrwydd corfforol a màs cyhyr yn angenrheidiol i chi, fodd bynnag, bydd yn sicr byddwch yn taro ym mhob math o ffyrdd eraill hefyd. Adolygiad Testogen: Ble i Brynu Testogen – Testosterone Booster Yng Nglynebwy Nghymru. Byddwch yn dod ar draws troellog i lawr fel eich graddau testosteron iselder.

 • Blinder ac iselder
 • Methu ysfa rywiol (heb sôn am eich balchder a llawenydd yn yr adran honno) ond boeth yw eich partner yn
 • dechrau Braster i gronni o amgylch eich midsection
 • Eich cof ffocws ac nid yr hyn y maent yn arfer bod

Ond erbyn hyn y gallwch ei wneud rhywbeth am y peth hawdd. Defnydd TestoGen, y modd naturiol a di-risg i roi’r anawsterau hyn tu ôl i chi a BYW unwaith eto!

cliciwch yma i archebu Testogen yng Nglyn Ebwy Cymru »

Testogen Cynhwysion: Felly Beth sydd ynddo?

Ble i Brynu Testogen - Testosterone Asiant Ynni yng Nglynebwy Cymru

D-asbartig Asid – Mae hyn yn y gydran ganolog o TestoGen ac am reason– da gan ei fod yn gweithio! Pan fydd dyn yn cymryd D-asbartig Asid mae’n hyrwyddo cynhyrchu rhywbeth o’r enw hormon Luteinizing (LH). Mae’r asiant hormonaidd LH ysgogi gweithgynhyrchu o testosterone rhad ac am ddim-cost! D-asbartig Asid yn hanfodol ar gyfer y swyddogaeth y mae’n ei chwarae mewn corff a guy drwy wella graddau ynni, ysfa rywiol, stamina, ac toughness– pob ymwneud yn uniongyrchol i’r dull fod yn cynyddu raddau o testosterone rhad ac am ddim-cost!

Tribulus terrestris – Planhigyn ble mae’n ffrwythau, dail, a gwreiddiau wedi cael eu defnyddio’n mewn gwirionedd ar gyfer amrywiaeth eang o ddibenion meddygol ledled y byd. Ar gyfer guys, mae’n cael ei ddefnyddio’n fwyaf nodweddiadol i wella libido a byddwch yn sicr yn gweld hyn cynhwysyn gweithredol mewn sawl atchwanegiadau atgyfnerthu testosterone i gyd-naturiol. Mae’n cael ei ddefnyddio hefyd fel atodiad i fynd i’r afael â phryderon sy’n gysylltiedig ag calon a gwaed cylchrediad, sy’n cynnwys pwysedd gwaed uchel a cholesterol uchel.

Rhywbeth i’w nodi yw bod rhai eitemau atgyfnerthu testosterone cael Tribulus fel eu un a dim ond yn weithgar cynhwysyn. Rwyf hyd yn oed hadolygu un ar y wefan hon nad oedd dim ond 45 mg o Tribulus fel cynhwysyn gweithredol unigol. Mae gan TestoGen yn aruthrol 300 mg o Tribulus ac nid yw’n hefyd y prif gynhwysyn gweithredol y cynnyrch.

Unwaith eto, yr un peth sydd cytunwyd fwyaf yn gyffredinol arno drwy gydol y ymchwil clinigol i wirio allan oedd bod Tribulus cael effaith bendant ffafriol ar gynyddu libido. Felly, ar gyfer fantais fod ei ben ei hun, yn ogystal â’r ffaith eich bod yn cael budd-daliadau ymylol ag ef ar gyfer y galon, cylchrediad y gwaed, pwysedd gwaed uchel a phroblemau colesterol uchel, yr wyf yn mwynhau cael Tribulus terrestris yn y cynhwysion actif.

Testogen cwpon cod 10%: TSR10

 

Ffenigrig – Mae perlysiau gwych i gyd-naturiol sydd wedi cael ei dangos mewn gwirionedd er mwyn cynyddu cryfder, gwella stamina a bywiogrwydd, gwella ysfa rywiol gwrywaidd a normaleiddio lefelau testosteron. Nid yn unig yn ffenigrig cynyddu cyffroi rhywiol eto mae’n un modd yn codi cryfder uchafbwyntiau.

Panax Ginseng – ginseng Panax yn rhoi hwb gyrru rhyw ac yn helpu mewn erections solet. Mae hefyd yn gwneud defnydd o ar gyfer gwella dygnwch corfforol, dygnwch, graddau ynni, a ffocws. Mae hefyd yn elfen arferol mewn rhoi hwb i dasg Ocsid nitrig yn y corff. Cydran gwych Cyffredinol i hogi eich bod yn gorfforol ac yn emosiynol.

Sinc Gluconate – Dod o hyd i fod yn wirioneddol ddibynadwy yn annog y corff gwrywaidd i gynyddu cynhyrchu testosteron. Mae mewn gwirionedd wedi deg amrywiaeth o fanteision ddylwn a mae’n cael ei adnabod yn eang fel affrodisaidd, yn ogystal mae’n helpu i gynnal eich sberm yn iach a chytbwys. Mae ‘na ffactor maent yn honni wystrys amrwd yn affrodisaidd, ac mae’n oherwydd eu bod yn eithriadol o uchel yn Sinc! Sinc hefyd yn elfen bwysig pan fydd pryderon hybu twf màs cyhyr ac iechyd cyffredinol. Mae’n annog cynhyrchu dopamin sydd mewn gwirionedd yn hanfodol yn enwedig pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn wirioneddol yn gwrando arnynt. Ac os nad yw budd-daliadau hynny yn ddigonol, Sinc un modd cynorthwyo cynnal canolbwyntio eich ymennydd a miniog.

Seleniwm – Mae olrhain mwynau i gyd-naturiol lleoli yn y pridd ac mae ganddo amrywiaeth o eiddo ynddo yn cynorthwyo’r swydd corff yn iawn gan gynnwys cynyddu symudedd sberm a rhoi hwb i’r canlyniadau o gwrthocsidyddion sy’n hanfodol ar gyfer cael tocsinau afiach rhai gan eich corff. Mae wedi bod yn hysbys mewn gwirionedd hefyd i helpu i ostwng pwysedd gwaed uchel.

Fitaminau B2, B5, a B6 – Mae’r tîm hwn o fitaminau B yn dîm asid amino sy’n cydweithio i elw eich lefelau testosteron drwy roi hwb i gyfradd synthesis testosterone ynghyd â darparu chi gyda gwahanol manteision lles ystyrlon eraill. Gyfleuster Fitamin B mewn gwirionedd wedi datgelu i fod yn wrth-estrogenic â dynion, gan awgrymu y bydd y rhain fitaminau sy’n toddi mewn dŵr yn llwyddiannus yn lleihau lefelau estrogen. Nid yn unig hynny, fodd bynnag, Fitamin B yn ychwanegol yn rhagorol ac yn adnabyddus ar gyfer cynyddu cynhyrchu pŵer drwy trosi carb.

Fitamin D – Ymhlith y fitaminau gorau a mwyaf cynhyrchiol o ran codi eich graddau testosteron. Yn wir, nid yw’n hefyd yn wir fitamin, fodd bynnag, yn hytrach ei fod yn hormon sy’n llythrennol yn rheoli cannoedd o swyddogaethau yn eich corff. Bargeinion gwych o astudiaethau astudio meddygol yn dangos y cysylltiad rhwng fitamin D a thestosteron.

cliciwch yma i hawlio eich cwpon Testogen »

Sgîl-effeithiau Posibl TestoGen

Bob amser yn rhaid i chi wneud yn siŵr a gofal wrth roi unrhyw beth i mewn i’ch corff oherwydd y ffaith y gellir gyson fod yn rhyfedd effeithiau andwyol cornel enghraifft. Serch hynny, ar ôl honni bod ac ar ôl mynd drwy’r holl gynhwysion gweithredol i gyd-naturiol yn y cynnyrch hwn, nid wyf wedi dod ar draws unrhyw fath o astudiaeth ymchwil neu werthuso sy’n argymell a oes unrhyw effeithiau negyddol negyddol sy’n gysylltiedig ag unrhyw un o’r cynhwysion actif yn TestoGen. Rwy’n credu ei fod yn ddiogel i ddweud bod yn sylweddol RISG ISEL o brofi unrhyw fath o effeithiau negyddol niweidiol.

Cyfarwyddiadau At Ddefnydd

Awgrymir cymryd 4 pils lledaenu drwy gydol y dydd Argymell cymryd un ar ôl brecwast, cinio, a swper, ac yna un yn y nos yn ddiweddarach Un dewis arall mwy (ac un fy mod yn gwneud ar hyn o bryd) yn cael ei cymryd 2 tabledi ar ôl pryd o fwyd bore a 2 pils ar ôl cinio

Ble i Dod o hyd i Testogen - Testosterone Asiant Ynni yng Nglynebwy Cymru

Lle Allwch Chi Brynu Testogen yng Nglyn Ebwy Cymru a Beth yw’r Cost?

Gallwch gaffael yn gyflym Testogen ar-lein trwy wefan y gwneuthurwr.

Pecyn # 1 Mae cyflenwad un-mis (120 capsiwlau) ar hyn o bryd 54.95 $ (gynt $ 59.95). Mae hyn yn torri i lawr i ddim ond $ 1.83 fesul dogn.

Pecyn # 2  byddwch yn cael dwy a chael un am ddim ar gyfer cyflenwad 3-mis (cyfanswm o 360 capsiwlau) ar $ 119.95 (gynt $ 179.95). Mae hyn yn torri i lawr yn syml $ 1.33 fesul dogn.

Pecyn # 3  byddwch yn prynu tri a chael 2 hollol rhad ac am ddim ar gyfer cyflenwad pum mis! Y gost yw $ 179.95, sef gostyngiad o $ 299.75. Mae hyn yn torri i lawr i $ 1.26 yr un gwasanaethu ac heb os nac oni bai y pecyn fargen orau. Mae’n hefyd yn digwydd i fod y fargen mwyaf effeithiol ar unrhyw fath o atgyfnerthu testosterone rydym wedi asesu.

1 BOTTLE
$59.99
Retail: $69.99
Save $10.00 Right Now!
buy at the official website »
2 BOTTLES + 1 BOTTLE FREE
$119.99
Retail: $209.99
Save $90 Right Now!
buy at the official website »
3 BOTTLES + 2 FREE + FREE EBOOK
$179.95
Retail: $349.99
Save $170 Right Now!
buy at the official website »

Testogen wedi cymryd y brig gan fod y cyffredinol # 1 testosteron Booster ar y farchnad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen hwn  adolygiad TestoGen !

Cliciwch yma i brynu Testogen yng Nglyn Ebwy Cymru »

FLASH SALE 20% OFF »